Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I ACa 628/21)

30 listopada 2021

Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I ACa 628/21)

Dnia 30. Listopada otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej o sygn. I ACa 628/21 wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny. Na mocy orzeczenia sąd postanowił oddalić apelację i zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym wyrok z dnia 25 maja 2021 r. o sygn. akt I C 153/21 staje się prawomocny. Na mocy niniejszego orzeczenia Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2008r. jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 68 197,07 zł oraz kwotę 29 314,98 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 lutego 2021 roku do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w wysokości  6.417 zł.

Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja pozwanego nie zasługiwała na uwzględnienie. Zdaniem Sądu rozpatrującego sprawę w pierwszej instancji, mechanizm indeksacji zawarty w umowie był kształtowany jednostronnie przez bank.

Umowa pierwotnie została zawarta z BRE Bankiem S.A.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej