Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 687/20)

25 marca 2021

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C  687/20)

W dniu dzisiejszym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie na rozprawie przeciwko PKO BP S.A. o sygn. I C 687/20 bank zaproponował przeliczenie kredytu na złotowy ze wskaźnikiem Wibor. Po tej informacji sąd zarządził przerwę. Nie byliśmy jednak zainteresowani takim sposobem zakończenia sporu,  gdyż w żaden sposób propozycja ugodowa nie korelowała z roszeniami zawartymi w pozwie.

W związku z tym, po przerwie sąd zamknął przewód i zasądził w całości nasze roszczenie z tytułu nieważności – kwoty 19.749,65 zł i 43.600,56 CHF oraz kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego w CHF „Własny Kąt” zawartej w lutym 2006 r. Podczas rozprawy zostali przesłuchani powodowie.

Pozew w sprawie został skierowany do sądu 14.09.2020 r. Wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie, nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej