W dniu dzisiejszym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie na rozprawie przeciwko PKO BP S.A. o sygn. I C 687/20 bank zaproponował przeliczenie kredytu na złotowy ze wskaźnikiem Wibor. Po tej informacji sąd zarządził przerwę. Nie byliśmy jednak zainteresowani takim sposobem zakończenia sporu,  gdyż w żaden sposób propozycja ugodowa nie korelowała z roszeniami zawartymi w pozwie.

W związku z tym, po przerwie sąd zamknął przewód i zasądził w całości nasze roszczenie z tytułu nieważności – kwoty 19.749,65 zł i 43.600,56 CHF oraz kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego w CHF „Własny Kąt” zawartej w lutym 2006 r. Podczas rozprawy zostali przesłuchani powodowie.

Pozew w sprawie został skierowany do sądu 14.09.2020 r. Wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie, nie jest prawomocny.