Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

9 września 2021

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny o sygn. II C 557/20.

Na mocy wyroku Sąd:


– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanym GE Money Bank S.A. we wrześniu 2006 r. z uwagi na jej nieważność;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 199.282,52 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
– zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w konsekwencji ustalenia nieistnienia stosunku prawnego ziściły się przesłanki nieważności umowy. Zdaniem Sądu nie było możliwości dalszego wykonywania umowy. Sąd ponadto wskazał, że klauzule niedozwolone dotyczyły głównego świadczenia, które zostało określone w sposób niejednoznaczny.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej