Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

9 września 2021

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny o sygn. II C 557/20.

Na mocy wyroku Sąd:


– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanym GE Money Bank S.A. we wrześniu 2006 r. z uwagi na jej nieważność;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 199.282,52 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
– zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w konsekwencji ustalenia nieistnienia stosunku prawnego ziściły się przesłanki nieważności umowy. Zdaniem Sądu nie było możliwości dalszego wykonywania umowy. Sąd ponadto wskazał, że klauzule niedozwolone dotyczyły głównego świadczenia, które zostało określone w sposób niejednoznaczny.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej