Wciąż wielu kredytobiorców boryka się z konsekwencjami kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Jednakże najnowsze orzeczenia sądów na korzyść frankowiczów oraz osiągnięcia Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy dają nadzieję na uzyskanie wyczekiwanej sprawiedliwości. W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego kolejny kredytobiorca odniósł zwycięstwo w walce z Deutsche Bank Polska.

Wyrok I instancji w sprawie kredytu CHF – wygrana po stronie frankowiczów

Pierwsze orzeczenie, wydane przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny dnia 27 czerwca 2022 r. (sygn. akt I C 785/21), ustaliło unieważnienie umowy kredytowej zawartej 19 czerwca 2007 roku między Deutsche Bank Polska Spółką Akcyjną a kredytobiorcą. Dodatkowo, Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 50.801,05 zł oraz 58.962,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty.

Poza tym Sąd I instancji stwierdził, że wszystkie koszty związane z procesem ponosi Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Dokładne ustalenie tych kosztów Sąd pozostawił referendarzowi sądowemu.

Wyrok II instancji w sprawie kredytu CHF – kolejna wygrana po stronie frankowiczów

Dezycja wyroku I instancji została potwierdzona przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny, który w wyroku z dnia 22 kwietnia 2024 r. (sygn. akt I ACa 1155/22) oddalił apelację Deutsche Bank Polska Spółki Akcyjnej. Dodatkowo, Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 8.100 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

Prawomocny wyrok przeciwko Deutsche Bank Polska

Ta kolejna wygrana kredytobiorcy stanowi istotny sygnał dla wszystkich poszkodowanych, że walka o sprawiedliwość i ochronę swoich praw przynosi realne rezultaty. Decyzja sądowa potwierdza, że frankowicze nie są bezsilni w starciu z potężnymi instytucjami finansowymi i mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów w dziedzinie prawa z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy. To motywacja dla wszystkich, którzy nadal zmagają się z problemami związanymi z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi w obcej walucie, aby podjęli działania i skorzystali z pomocy prawników, którzy potrafią obronić ich interesy.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby skorzystać z BEZPŁATNEJ analizy umowy kredytowej.

Masz wątpliwości co do swojej umowy kredytowej?

Frankowicze, którzy chcą domagać się swoich praw i podjąć próbę unieważnienia kredytu, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia. Nasz zespół doświadczonych prawników od wielu lat specjalizuje się w sprawach związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Zdobyliśmy zaufanie klientów dzięki skutecznym działaniom na rzecz obrony ich interesów, co udowadnia także wspomniana w niniejszym artykule wygrana frankowicza. Eksperci z naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu przygotowują indywidualną strategię prawno-finansową, aby pomóc każdemu frankowiczowi w walce o sprawiedliwość i rekompensatę za poniesione straty.

Jakie dokumenty są potrzebne do analizy umowy kredytowej?

Do skompletowania pozwu przeciwko bankowi potrzebna jest umowa kredytowa wraz z jej załącznikami, takimi jak dodatkowe oświadczenia kredytobiorców czy regulamin będący integralną częścią umowy. Warto też uwzględnić wszelkie aneksy, które wpłynęły na treść umowy. Bank powinien udostępnić także informacje dotyczące historii wpłat, spłaty rat kredytu, oprocentowania oraz kosztów związanych z kredytem. Ponadto ważne są dane, takie jak daty i kwoty, dotyczące uruchomienia kredytu w różnych walutach.

Frankowicz, który odniósł zwycięstwo z Deutsche Bank Polska nie wahał się skontaktować z nami w celu podjęcia działań w kierunku odzyskania swoich praw. W ten sposób przyczynił się do zapewnienia sobie lepszej przyszłości finansowej. Ty też nie musisz czekać dłużej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby skorzystać z BEZPŁATNEJ analizy umowy kredytowej i uzyskać profesjonalną pomoc w walce o swoje prawa. Działaj teraz i dołącz do grona zadowolonych klientów Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy!