Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt XVIII C 424/20)

9 października 2020

Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt XVIII C 424/20)

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia, XVIII Wydział Cywilny pod sygn. XVIII C 424/20.

Dnia 9 października 2020r. Sąd po rozpoznaniu niniejszej sprawy przeciwko mBank:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 61.017,76 zł i 1.935,89 CHF,

-ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,

-zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434 zł.

Jak wskazał sąd, kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy okazał się pogląd wyrażony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-118/17, który mówi, że utrzymanie umowy nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia. Podkreślił również fakt, iż wprowadzenie do umowy kredytowej ryzyka walutowego stanowiło okoliczność określającą główny jej cel.

Ponadto stwierdził, że postanowienia umowne są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący naruszają interesy konsumentów. Jak wyjaśnił sąd – przerzucają one na konsumenta, i tak słabszego uczestnika obrotu, całość ryzyka związanego z osłabieniem waluty krajowej do waluty indeksacji. Natomiast bank, ustalając dowolnie kursy kupna i sprzedaży waluty indeksacji, takiego ryzyka nie ponosił praktycznie w ogóle.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej