Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt XVIII C 424/20)

9 października 2020

Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt XVIII C 424/20)

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia, XVIII Wydział Cywilny pod sygn. XVIII C 424/20.

Dnia 9 października 2020r. Sąd po rozpoznaniu niniejszej sprawy przeciwko mBank:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 61.017,76 zł i 1.935,89 CHF,

-ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,

-zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434 zł.

Jak wskazał sąd, kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy okazał się pogląd wyrażony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-118/17, który mówi, że utrzymanie umowy nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia. Podkreślił również fakt, iż wprowadzenie do umowy kredytowej ryzyka walutowego stanowiło okoliczność określającą główny jej cel.

Ponadto stwierdził, że postanowienia umowne są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący naruszają interesy konsumentów. Jak wyjaśnił sąd – przerzucają one na konsumenta, i tak słabszego uczestnika obrotu, całość ryzyka związanego z osłabieniem waluty krajowej do waluty indeksacji. Natomiast bank, ustalając dowolnie kursy kupna i sprzedaży waluty indeksacji, takiego ryzyka nie ponosił praktycznie w ogóle.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej