Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt XVIII C 424/20)

9 października 2020

Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt XVIII C 424/20)

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia, XVIII Wydział Cywilny pod sygn. XVIII C 424/20.

Dnia 9 października 2020r. Sąd po rozpoznaniu niniejszej sprawy przeciwko mBank:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 61.017,76 zł i 1.935,89 CHF,

-ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,

-zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434 zł.

Jak wskazał sąd, kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy okazał się pogląd wyrażony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-118/17, który mówi, że utrzymanie umowy nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia. Podkreślił również fakt, iż wprowadzenie do umowy kredytowej ryzyka walutowego stanowiło okoliczność określającą główny jej cel.

Ponadto stwierdził, że postanowienia umowne są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący naruszają interesy konsumentów. Jak wyjaśnił sąd – przerzucają one na konsumenta, i tak słabszego uczestnika obrotu, całość ryzyka związanego z osłabieniem waluty krajowej do waluty indeksacji. Natomiast bank, ustalając dowolnie kursy kupna i sprzedaży waluty indeksacji, takiego ryzyka nie ponosił praktycznie w ogóle.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej