Z ogromną radością informujemy, że w dniu 06.10.2020 r. na rzecz naszego Klienta zapadł wyrok w sprawie przeciwko PKO BP (dawna umowa Nordea Bank Polska S.A.).

Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt I C 572/20 uznał umowę kredytową za nieważną oraz zasądził kwotę 45 585,09 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrotem kosztów procesu.

Sąd przychylił się do przygotowanej przez nas argumentacji prawnej oraz dodatkowo oparł się na wyroku Sądu Najwyższego z 2019 r. oraz na stanowisku TSUE.

Jesteśmy dumni z wygranej zwłaszcza, że pozew w niniejszej sprawie został skierowany do sądu  z początkiem lutego 2020 r.

Informujemy, że wyrok jest nieprawomocny.