Wyrok Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XVC 262/20)

28 kwietnia 2021

Wyrok Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XVC 262/20)

Dnia 28 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG orzekł korzystnie na rzecz naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 180 638,51 zł oraz kwotę 3 402 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy stronami,

-zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda łącznie kwotę 6 417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w 2007r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-pko

Wyrok Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt I C 800/20)

W dniu 12 maja 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez

Czytaj więcej
Frankowicze-wyrok

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 356/20)

W dniu 7 maja 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. (następca Nordea Bank

Czytaj więcej
wyrok-getin

Wyrok Getin Noble Bank (Sygn. Akt I C 905/20)

W dniu 28 kwietnia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie o sygnaturze

Czytaj więcej
wyrok-Getin

Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 905/20)

Dnia 28 kwietnia 2021r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok w

Czytaj więcej