Wyrok Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XVC 262/20)

28 kwietnia 2021

Wyrok Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt XVC 262/20)

Dnia 28 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG orzekł korzystnie na rzecz naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 180 638,51 zł oraz kwotę 3 402 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy stronami,

-zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda łącznie kwotę 6 417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w 2007r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej