Dnia 22 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 555/20 ogłosił korzystny wyrok dla naszego Klienta. Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej.

Na mocy orzeczenia sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 113 297,85 zł i 30 137,39 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej w październiku 2008 r.,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 12 074 zł z tytułu kosztów procesu.

Umowa pierwotnie została podpisana z Kredyt Bank S.A.

Wyrok nie jest prawomocny.