Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 555/20)

22 kwietnia 2021

Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 555/20)

Dnia 22 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 555/20 ogłosił korzystny wyrok dla naszego Klienta. Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej.

Na mocy orzeczenia sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 113 297,85 zł i 30 137,39 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej w październiku 2008 r.,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 12 074 zł z tytułu kosztów procesu.

Umowa pierwotnie została podpisana z Kredyt Bank S.A.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej