Wyrok zaoczny mBank S.A. (Sygn. Akt X C 2912/20)

2 listopada 2020

Wyrok zaoczny mBank S.A. (Sygn. Akt X C 2912/20)

Do naszej kancelarii wpłynął wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny w dniu 02.11.2020 r. w sprawie sygn. X C 2912/20.

Sąd po rozpoznaniu sprawy zasądził na rzecz powoda:

-kwotę 37 858,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

-zwrot kosztów procesu w wysokości 4 617 zł.

W zakresie zasądzenia roszczenia głównego sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Wydanie wyroku zaocznego oznacza, że sąd uznał, iż fakty przytoczone w pozwie nie budzą uzasadnionych wątpliwości i na tej podstawie uznał twierdzenia zawarte w pozwie za prawdziwe. Wydanie wyroku zaocznego jest następstwem braku reakcji banku po otrzymaniu pozwu. Najczęściej zdarza się to jeszcze przed ustaleniem terminu rozprawy, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złoży do sądu odpowiedzi na pozew.

 Bank może złożyć sprzeciw w terminie dwóch tygodni od momentu doręczenia mu wyroku. Jeśli dokona tej czynności skutecznie (czyli: w terminie, z właściwą opłatą oraz gdy nie będzie on zawierał braków formalnych), sąd doręczy do naszej kancelarii odpis sprzeciwu i sprawa będzie się toczyć w normalnym trybie (co oznacza, że sąd wyznaczy rozprawę i przeprowadzi postępowanie dowodowe). Po ponownym rozpoznaniu sprawy, sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub w części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka ponownie o żądaniach zawartych w pozwie.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej