Wyrok zaoczny mBank S.A. (Sygn. Akt X C 2912/20)

2 listopada 2020

Wyrok zaoczny mBank S.A. (Sygn. Akt X C 2912/20)

Do naszej kancelarii wpłynął wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny w dniu 02.11.2020 r. w sprawie sygn. X C 2912/20.

Sąd po rozpoznaniu sprawy zasądził na rzecz powoda:

-kwotę 37 858,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

-zwrot kosztów procesu w wysokości 4 617 zł.

W zakresie zasądzenia roszczenia głównego sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Wydanie wyroku zaocznego oznacza, że sąd uznał, iż fakty przytoczone w pozwie nie budzą uzasadnionych wątpliwości i na tej podstawie uznał twierdzenia zawarte w pozwie za prawdziwe. Wydanie wyroku zaocznego jest następstwem braku reakcji banku po otrzymaniu pozwu. Najczęściej zdarza się to jeszcze przed ustaleniem terminu rozprawy, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złoży do sądu odpowiedzi na pozew.

 Bank może złożyć sprzeciw w terminie dwóch tygodni od momentu doręczenia mu wyroku. Jeśli dokona tej czynności skutecznie (czyli: w terminie, z właściwą opłatą oraz gdy nie będzie on zawierał braków formalnych), sąd doręczy do naszej kancelarii odpis sprzeciwu i sprawa będzie się toczyć w normalnym trybie (co oznacza, że sąd wyznaczy rozprawę i przeprowadzi postępowanie dowodowe). Po ponownym rozpoznaniu sprawy, sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub w części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka ponownie o żądaniach zawartych w pozwie.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej