We wrześniu 2023r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała ponad 700 wyroków w sprawach frankowych toczących się przed sądami I i II instancji.

Wyroki prawomocne przeciwko PKO BP S.A.

W ubiegłym miesiącu nasza kancelaria uzyskała łącznie 151 wyroków prawomocnych w sprawach Frankowiczów!

W 98 proc. przypadków sądy uznały umowę kredytową za nieważną. W trzech przypadkach sądy przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia sądom pierwszej instancji. Zaledwie w dwóch sprawach sądy zdecydowały o odfrankowieniu umowy.

W przypadku wyroków sądów II instancji, wyroki korzystne uzyskało 98 proc. naszych Klientów a najwięcej wyroków zapadło przeciwko PKO BP S.A.

Pomoc-frankowiczom

Z którymi bankami najczęściej wygrywają kredytobiorcy? | Statystyki Frankowicze wrzesień 2023r.

  • PKO BP S.A. (31 wyroków)
  • mBank S.A. (28 wyroków)
  • Grupa Santander (25 wyroków)
  • Bank Millennium S.A. (20 wyroków)
  • Bank BPH S.A. ( 20 wyroków)

Wrzesień 2023r. – Wyroki w sprawach frankowych

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I instancji, 97 proc. z nich zakończyło się korzystnie dla Frankowiczów. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła dominujące rozstrzygnięcie. We wrześniu zakończono w ten sposób 91 proc. spraw.

Wrzesień przyniósł naszym Klientom dokładnie 740 wyroków CHF!

Spośród ponad 700 zapadłych wyroków, zaledwie 16 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W 4 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 25 sprawach (około 3 proc. spośród wszystkich spraw) oddaliły nasze powództwo. Z naszych danych  wynika, że sądy II instancji w większości zmieniają niekorzystne wyroki frankowe sądów I instancji a zdecydowana większość z nich skutkuje nieważnością umowy.