Według prawników reprezentujących frankowiczów w sporach z bankami, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie opowiedział się po stronie Frankowiczów. Decyzja wydana w sprawie C-520/21 jest zgodna z wcześniejszym stanowiskiem Rzecznika Generalnego TSUE. Na portalu www.infostrefa.com wyroki komentuje Radca Prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

TSUE jednoznacznie opowiedział się po stronie Frankowiczów, odmawiając bankom prawa do roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. Tym samym potwierdził, że ochrona konsumentów jak słabszego uczestnika rynku, jest wartością nadrzędną w prawie europejskim. Jednocześnie Trybunał wskazał, że Konsumentom mogą przysługiwać dodatkowe roszczenia jeżeli są one zgodne z celami dyrektywy i zasadą proporcjonalności. Stanowisko Trybunału jest zgodne z treścią Dyrektywy 93/13 i spełnia jej cele w zakresie skutku odstraszającego nieuczciwych przedsiębiorców. Banki będę musiały ponieść konsekwencje prawne i finansowe zawarcia w umowach nieuczciwych postanowień umownych.

Radca Prawny Wojciech Bochenek

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

C-520/21 TSUE Frankowicze

Decyzja wydana w czwartek jest zgodna z wcześniejszym stanowiskiem Rzecznika Generalnego TSUE, Anthonego Michaela Collinsa, które wydał w lutym tego roku. Co istotne, wyrok jest korzystny dla Konsumentów, jednocześnie jednak niekorzystny dla banków.