Radca prawny Wojciech Bochenek potwierdza, że wczorajszy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych podtrzymał dotychczasową prokonsumencką linię orzeczniczą.

Wyrok TSUE w sprawie C-140/22

W 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zwrócił się z zapytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trakcie rozpatrywania sprawy frankowiczów przeciwko mBankowi. Kwestie przedstawione Trybunałowi dotyczyły czterech aspektów związanych z rozliczeniami między kredytobiorcami a bankami. W czwartek 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił swoje rozstrzygnięcie w tej sprawie.

W zakresie pytania pierwszego, Trybunał stoi na stanowisku, że nałożenie na konsumenta dodatkowego obowiązku w postaci konieczności złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy kredytowej nie wynika z treści Dyrektywy 93/13. Stanowisko TSUE w zakresie pytania pierwszego, oddziałuje bezpośrednio na termin liczenia zarówno odsetek dla konsumentów, jak i terminu przedawnienia banku.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

W ocenie Pawła Stalskiego z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy stanowisko TSUE w przedmiocie pierwszego pytania jest jednoznaczne z tym, że bieg terminu przedawnienia roszczeń banku oraz termin liczenia odsetek, nie może rozpoczynać się od momentu złożenia przez konsumenta oświadczenia.

tsue c-140/22

TSUE w rzeczonym wyroku stanął na stanowisku, że bankowi nie należy się żadne dodatkowe roszczenie wykraczające poza udostępniony konsumentowi kapitał kredytu. Reasumując, roszczenia konsumenta nie powinny ulec obniżeniu o dodatkowe należności przysługujące bankowi.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił w czwartek, że sądy krajowe mają obowiązek samodzielnie zbadać, czy postanowienia umowy posiadają nieuczciwy charakter. Po przeprowadzeniu takiego badania są zobowiązane wyłączyć zastosowanie nieuczciwych warunków umownych, aby uniknąć ich skutków wobec konsumenta. Ważne jest, aby to wyłączenie nie było zawieszone ani uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych w prawie krajowym lub orzecznictwie.

Więcej informacji na portalu PAP Biznes.