W pierwszych 7 miesiącach br. w 45 sądach okręgowych (bez uwzględnienia Sądu Okręgowego w Warszawie) zakończono 10,5 tys. spraw i wydano prawie 8,3 tys. wyroków. Jeśli chodzi o ilość wyroków wydanych w Warszawie było ich blisko 2,5 tys.! Spraw zakończonych odnotowano 4,5 tys.

W tym okresie najwięcej spraw zakończono przed Sądem Okręgowym w Łodzi – 770. Następnymi miastami pod względem ilości zakończonych spraw okazały się Katowice – 763 i Poznań – 749. Najmniej spraw (zaledwie ok. 10) zakończono w Zamościu, Krośnie i Sosnowcu.

Jeśli chodzi o Sąd Okręgowy w Warszawie, w pierwszej połowie br. roku liczba ta wyniosła 4479!

Z danych zgromadzonych z ponad 40 sądów okręgowych, wynika że aktualnie w Polsce orzeka 540 sędziów w sprawach frankowych.

jaka kancelaria dla frankowiczów

Frankowicze – Sądy przyspieszą?

Jak wynika z doświadczenia prawników obsługujących Frankowiczów, średni czas procedowania sprawy frankowej wynosi średnio ok. 18 miesięcy.

Rozbieżności w długości procedowania spraw wynikają w głównej mierze z organizacji pracy sądów oraz ugruntowanej linii orzeczniczej w danym sądzie.

W celu sprawnego rozstrzygania tego typu spraw w nadchodzących miesiącach, koniecznym może okazać się zwiększenie ilości sędziów a nawet powstanie kolejnych tzw. wydziałów frankowych w innych miastach (obecnie wydział taki funkcjonuje wyłącznie w Warszawie).

Jednak mimo rosnącej ilości spraw frankowych, szacuje się, że tempo ich procedowania w przyszłości może być szybsze niż dotychczas. Głównie ze względu na jednolitą linię orzeczniczą. Istotne jest jednak rozważenie zwiększenie liczby sędziów. Wartym uwagi (dla sądów) pozostaje także rozpatrywanie większej ilości spraw na posiedzeniach niejawnych.

Więcej informacji na portalu Interii.