W pierwszej połowie 2022r. zapadło ponad 4 tys. wyroków w sprawach frankowych. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku, odnotowano 703 wyroki.

Pomoc-frankowiczom

Frankowicze – statystyki

W pierwszym półroczu 2022r. odnotowano co najmniej 4.041 wyroków w sprawach frankowych. W nadchodzących miesiącach należy spodziewać się dalszego przyrostu zarówno pod względem ilości wyroków jak i liczby nowych spraw.

Nie będę zaskoczony, jeżeli miesięcznie na rynku będzie zapadało od 1500 do 2000 wyroków. Zgodnie z naszymi szacunkami, w sprawach klientów GK Votum powinniśmy osiągnąć kolejne rekordowe wolumeny – twierdzi prezes Votum Robin Lawyers Kacper Jankowski.

Na podstawie zgromadzonych danych, aż 97 proc. wyroków rozstrzygnięto na korzyść kredytobiorców, banki wygrały zaledwie 3 proc. spraw, w 7 przypadkach sądy przekazały sprawy do ponownego rozpoznania przez sądy I instancji.

Jeśli chodzi o rodzaj rozstrzygnięć, aż w 97 proc. przypadków sądy opowiedziały się za unieważnieniem umowy kredytowej. Zaledwie 166 orzeczeń zakończyło się tzw. odfrankowieniem umowy.

Wśród zapadłych rozstrzygnięć odnotowano dokładnie 656 wyroków prawomocnych. W 98,5 proc. przypadków górą byli Frankowicze.

Sądy przyspieszają

Jak wskazuje prezes Jankowski, widać wyraźne przyspieszenie jeśli chodzi o tempo rozpatrywania tego typu spraw przez sądy. Wyroki prawomocne często zapadają już w ciągu 4-6 miesięcy od momentu wydania w sprawie wyroku pierwszoinstancyjnego.

W niektórych przypadkach, procedowanie sprawy trwa zaledwie 12 miesięcy. Jednak średni, przybliżony czas obsług sprawy na etapie procesowym wynosi około 16 miesięcy. Oczywiście istnieją różne czynniki, które wpływają na tempo rozpoznania sprawy, takie jak na przykład obłożenie danego sądu.

Zgodnie ze zgromadzonymi danymi, sądy w pierwszym półroczu 2022r. niejednokrotnie rozstrzygały także sprawy przeciwko kredytobiorcom dotyczące bezumownego korzystania z kapitału. Jednak wszystkie z nich rozpoznano na korzyść kredytobiorców. Zdaniem sądów żądania banków są sprzeczne z treścią Dyrektywy 93/13 i nie znajdują podstaw prawnych w przepisach prawa krajowego.

Więcej informacji na Biznes.pap