Trybunał Sprawiedliwości w dniu dzisiejszym wydał kolejny korzystny wyrok dla kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z walutą franka szwajcarskiego.

Wyrok TSUE – Frankowicze

W rozpatrywanych sprawach polskich kredytobiorców o sygn. C-80/21, C-81/21 i C 82/21 TSUE podtrzymał wcześniejszą, prokonsumencką linię orzeczniczą. Poruszone w wyroku zagadnienia odnoszą się do kwestii przedawnienia roszczeń oraz możliwości modyfikacji nieuczciwych zapisów umownych przez sądy krajowe.

Jeśli chodzi o sprawy C-80/21 i C-81/21, Trybunał ponownie wskazał, że nie ma możliwości ingerowania w treść zapisów umownych przez sądy krajowe.

„Rozstrzygnięcie to należy ocenić jako istotne dla spraw frankowych, gdyż niektóre sądy dopuszczały jeszcze możliwość uzupełnienia umowy średnim kursem NBP, co stało w sprzeczności z dyrektywą 93/13 i dotychczasowym orzecznictwem TSUE. Dzisiejszym wyrokiem Trybunał nie tylko jednoznacznie wskazał, że taka praktyka jest niedopuszczalna, ale wskazał wprost, że w polskim porządku prawnym taki przepis nie istnieje. Tym samym Trybunał pozbawił banki ostatniej nadziei na możliwość wprowadzenia do umów kursu średniego NBP. TSUE ponownie pokreślił rolę dyrektywy 93/13 i jej odstraszającego skutku wobec przedsiębiorców stosujących nieuczciwe warunki w umowach z konsumentami – wyjaśnia Radca prawny Wojciech Bochenek.

Przedawnienie roszczeń

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości przedawnienie roszczeń rozpoczyna swój bieg od momentu, w którym konsument powziął wiedzę na temat zapisów niedozwolonych występujących w jego umowie.

„Obrany kierunek jest korzystny dla kredytobiorców, ponieważ daje im możliwość dochodzenia wszystkich roszczeń, co w przypadku przeważającej większości osób sprawi, że kredyty w wartości nominalnej będą już spłacone” – podsumowuje mec. Wojciech Bochenek.

Więcej informacji na stronie nczas.com.