W październiku odnotowano rekordową ilość wyroków w sprawach Frankowiczów. Rozstrzygnięto aż 410 spraw a odsetek wygranych kredytobiorców wyniósł 95%.

Pomoc-frankowiczom

Więcej orzeczeń prawomocnych

W październiku zapadło znacznie więcej orzeczeń, łącznie ponad 400 z czego dokładnie 135 to rozstrzygnięcia otrzymane przez naszą kancelarię. Dokładne statystyki dotyczące wygranych Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. publikowaliśmy tutaj. Odnotowano także więcej wyroków prawomocnych. Z danych zgromadzonych przez Votum Robin Lawyers wynika, że było ich aż 61 i niemal wszystkie były korzystne dla kredytobiorców. To zauważalny wzrost z porównaniem do poprzednich miesięcy. Coraz bardziej umacnia się również trend dotyczący stwierdzania przez sądy nieważności umowy kredytowej. Takie rozstrzygnięcia stanowiły 95% wszystkich orzeczeń.

Sądy powszechne przyjęły już jednoznaczne stanowisko w zakresie oceny wadliwości umów frankowych, w których opowiedziały się za ich nieważnością. Takie stanowisko nie może być zaskoczeniem, patrząc na ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego czy kierunek wyznaczony przez TSUE. W mojej ocenie w najbliższych tygodniach skala wyroków będzie narastająca i możemy liczyć na kolejne rekordowe liczby orzeczeń – szacuje radca prawny Wojciech Bochenek.

Kolejne korzystne prognozy

Zdaniem mec. Bochenka rosnąca ilość wyroków drugiej instancji, utwierdza sądy pierwszej instancji w zakresie słuszności przyjętej linii orzeczniczej. Jednocześnie umacniając orzecznictwo w spawach frankowych w kraju.

Mam również nadzieję, że sądy odwoławcze rozprawią się z wyrokami sądów I instancji, które nie odpowiadały wymogom stawianym przez TSUE i Dyrektywę 93/13. Jednocześnie liczę również, że w najbliższych tygodniach w sądach odwoławczych zacznie kształtować się stanowisko w zakresie np. zarzutu zatrzymania, potrącenia czy przedawnienia roszczeń, które pozwoli rozwiać niektóre wątpliwości – podsumowuje dla Rzeczpospolitej mec. Bochenek.

Banki zwiększą rezerwy?

Obecnie rezerwy na ryzyko prawne związane ze sprawami frankowymi wynoszą łącznie 15,5 mld zł (dane dotyczą dziewięciu banków giełdowych), co stanowi zaledwie 20% portfela wszystkich spraw powiązanych z kursem waluty obcej. To oznacza, że banki będą musiały zwiększyć rezerwy! Nawet przy założeniu dotyczącym zawarcia ugód, zawiązane do tej pory przez banki rezerwy nie będą wystarczające.

Więcej na portalu Rp.pl oraz Parkiet.com.