Szacuje się, że w polskich sądach toczy się aktualnie około 100 tys. spraw frankowych. Mimo wszystko czas oczekiwania na wydanie wyroku prawomocnego w niektórych sprawach skrócił się. Jakie czynniki wpływają na tempo procedowania spraw frankowych?

Pomoc-frankowiczom

Sprawy frankowe w sądach

Jak wskazują dane, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2022 roku do sądu Okręgowego w Warszawie złożono 4542 pozwów. Kolejnym sądem pod względem ilości wytoczonych procesów jest Sąd Okręgowy w Gdańsku z liczbą 725 pozwów.

Od listopada 2019r. pozwy mogą być kierowane również do sądów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorców. Wcześniej sprawy były rozpatrywane jedynie w sądach odpowiadających siedzibie danego banku. Możliwość procedowania spraw w większej ilości sądów krajowych znacznie usprawniła i zoptymalizowała tempo rozpoznawania spraw frankowych

Drugą przyczyną przyspieszenia orzekania w sprawach frankowych jest zmiana linii orzeczniczej w kierunku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Takie rozwiązanie powoduje, że w ramach postępowania sądowego w zdecydowanej większości przypadków nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ds. rachunkowości, która zazwyczaj pojawiała się w sprawach dotyczących odfrankowienia. Ponadto sądy kierując się ekonomiką postępowania, starają się przeprowadzić jak najwięcej czynności w ramach jednego posiedzenia, często odbywającego się w formie zdalnej. Jednocześnie takie czynności, jak zeznania świadków obywają się na piśmie, co również wpływa na czas postępowania — twierdzi Radca prawny Wojciech Bochenek.

Wydział frankowy

Ogromna skala toczących się procesów w Sądzie Okręgowym w Warszawie spowodowała wyodrębnienie się tzw. Wydziału frankowego, którego działalność skupia się wyłącznie na rozpatrywaniu spraw Frankowiczów.

Aktualnie tworzy go 21 sędziów, a liczba czynnych spraw przekracza już 23,5 tys. W konsekwencji w kilku referatach terminy rozpraw są już wyznaczane nawet na wiosnę 2023 roku — mówi mec. Wojciech Bochenek.

Zdaniem prawników, w obecnej sytuacji najsłuszniejszym rozwiązaniem jest skierowanie pozwu do sądu zgodnie z miejscem zamieszkania kredytobiorców.

Więcej informacji na portalu Forbes.pl.