Już 15 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenia w sprawie dwóch pytań prejudycjalnych. Pierwsze pytanie dotyczy możliwości żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, drugie natomiast zabezpieczenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego. Jeśli wyroki TSUE będą korzystne dla konsumentów, możemy spodziewać się nowej fali pozwów.

Wyroki TSUE C-520/21 i C-287/22

Stanowisko Trybunału w powyższych sprawach będzie kluczowe dla tych kredytobiorców, którzy do tej pory nie zdecydowali się na wytoczenie powództwa. O czym powinni wiedzieć Frankowicze przed złożeniem pozwu oraz ile czasu upłynie zanim sprawa trafi do sądu?

 

Jeżeli posiadamy komplet dokumentacji i nic nie wymaga uzupełnienia lub wyjaśnienia z bankiem lub kredytobiorcą, to czas na przygotowanie powództwa powinien mieścić się w czasie ok. 2-3 miesięcy. W tym okresie należy podjąć czynności przedprocesowe, np. wezwanie do zapłaty, złożenie reklamacji do banku oraz dokonać wyliczenia roszczeń. Zakończenie postępowania przedprocesowego daje nam możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Pozew Frankowicze – Jakie dokumenty będą potrzebne?

  • umowa kredytowa,
  • regulamin udzielania kredytów,
  • aneksy, jeżeli były zawarte,
  • dodatkowa dokumentacja z banku, która pozwoli oszacować wysokość roszczeń (historia spłaty kredytu, historia kształtowania się oprocentowania, informacje o dodatkowych kosztach około kredytowych oraz informacje o dacie i kwotach uruchomienia kredytu).
TSUE dla Frankowiczów

W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka powyższe dokumenty dają podstawę do przeanalizowania sprawy oraz wskazania klientowi możliwości działania w jego sprawie, pozwalają oszacować wartość roszczeń oraz zweryfikować potencjalne niebezpieczeństwa.

Dodatkowo, każdy kredytobiorca, powinien pozyskać z banku dodatkowe dokumenty, które stanowią podstawę wyliczenia roszczeń, zarówno w zakresie nieważności umowy kredytowej jak i odfrankowienia. W tym wypadku kredytobiorcy powinni pozyskać z banku historię spłaty kredytu, historię kształtowania się oprocentowania, informacje o dodatkowych kosztach około kredytowych oraz informacje o dacie i kwotach uruchomienia kredytu. Istotne jest, aby dokładnie zweryfikować treść wydanych przez bank zaświadczeń i dokumentów, gdyż zdarzają się sytuacje, w których banki potrafią błędnie wydać dokumentację, wydać ją w sposób wybiórczy lub niewłaściwy. Takie sytuacje determinują podjęcie dodatkowych czynność względem banku np. złożenie reklamacji, co niestety przekłada się na czas przygotowania powództwa.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Więcej informacji na Prawo.pl