W sierpniu zapadło znacznie mniej orzeczeń w porównaniu do rekordowego lipca i czerwca. Wygrane natomiast utrzymują się na stałym poziomie sięgającym ponad 90 proc.

Pomoc-frankowiczom

Statystyki w sierpniu

W sierpniu zapadły 102 wyroki w sprawach frankowych. Natomiast z pewnością nie udało się dotrzeć do wszystkich otrzymanych orzeczeń. Dla porównania w lipcu było ich aż 259! Trendy w zakresie orzecznictwa są podobne. Tym razem wygrane wyniosły dokładnie 92 proc. z czego ponad 90 proc. stanowiły wyroki stwierdzające nieważność umowy kredytowej.

Spośród zapadłych wyroków tylko 9 było prawomocnych i wszystkie z nich były korzystne dla kredytobiorców.

Dlaczego wyroków zapadło mniej niż w poprzednich miesiącach?

Według mecenasa Wojciecha Bochenka, to nie brak uchwały III CZP 11/21 przyczynił się do spadku ilości orzeczeń:

Mniejsza liczba rozstrzygnięć zdecydowanie spowodowana jest wakacjami. W sierpniu zawsze obserwujemy mniej rozpraw czy zobowiązań ze strony sądu, co oczywiście przekłada się na liczbę wyroków. Nie wiązałbym tego z oczekiwaniem sądów na uchwałę IC SN. W lipcu zapadło blisko 260 wyroków, mimo wyznaczenia terminu posiedzenia IC SN na początek września. Mając na uwadze ubiegłoroczne doświadczenia, uważam, że jesień ponownie będzie należała do frankowiczów – twierdzi mec. Bochenek.

W ocenie prawnika, sądy nie będą oczekiwać na uchwałę SN i wskazuje, że orzecznictwo TSUE jest wystarczające aby sprawnie orzekać w sprawach Frankowiczów.

Więcej informacji znajdą Państwo na portalu Rzeczpospolitej.