Dnia 2. września 2021r. podczas posiedzenia niejawnego, sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nie podjęli długo wyczekiwanej uchwały dotyczącej Frankowiczów.

Konflikt sędziów

Rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych nie nastąpiło ze względu na konflikt między starymi i nowymi sędziami. Skład sędziów Izby Cywilnej nie był zdolny do podjęcia uchwały. Sąd Najwyższy przed wydaniem uchwały postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytania prejudycjalne, które zostały skierowane do TSUE odnoszą się do problematyki w zakresie powoływania sędziów.

Spodziewamy się, że sądy krajowe będą orzekać w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo.

Stanowisko SN nie jest zaskoczeniem, mając na uwadze ostatnie wydarzenia. Pozostaje mieć nadzieję, że sądy powszechne wezmą sprawy w swoje ręce i na podstawie dotychczasowego orzecznictwa TSUE będą orzekały zgodnie z dotychczas przyjętą linią orzeczniczą. Wstrzymanie się z wydaniem merytorycznej uchwały przez SN będzie oddziaływało również na banki, które wstrzymały się z podjęciem decyzji o ugodach – komentuje radca prawny Wojciech Bochenek.

Pomoc-frankowiczom

Oczekując na TSUE

Nawet jeśli Trybunał Sprawiedliwości odniesie się do problematycznych zagadnień, treść uchwał może okazać się dość niejednoznaczna. Poza tym na wydanie orzeczenia zapewne będziemy musieli zaczekać co najmniej kilka miesięcy. Pamiętajmy, że Trybunał Sprawiedliwości w kwietniu br. w wyroku C-19/20 przekazał pałeczkę właśnie sądom krajowym w zakresie oceny konsekwencji prawnych dla umów zawierających zapisy niedozwolone.

Cała sytuacja zatem nie powinna wpłynąć negatywnie na sprawy będące już na drodze postępowania sądowego. Niezdecydowani Frankowicze, którzy do tej pory mieli wątpliwości co do wytoczenia procesu bankowi, analizując ostatnie doniesienia (zachęcamy do śledzenia naszych publikacji w zakładce Aktualności), prawdopodobnie podejmą bardziej radykalne kroki w swoich sprawach.

Mimo braku uchwały, w najbliższym czasie spodziewamy się jeszcze większego napływu spraw frankowych oraz kolejnej fali korzystnych wyroków.

Więcej informacji dotyczących wczorajszego posiedzenia znajdą Państwo na portalu Parkiet.com.