W listopadzie ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Katowicach w jednej ze spraw wydał postanowienie skutkujące usunięciem z umowy kredytowej WIBOR-u. Następstwem tej decyzji było obniżenie raty kredytowej – z kwoty 6700zł do 1700zł. Ten sam Sąd, na skutek zażalenia banku, postanowił jednak uchylić wcześniejsze postanowienie o zabezpieczeniu.

Kredyty PLN – Sporny WIBOR

Decyzja jaka zapadła jest tym razem korzystna dla banku, jednak warto podkreślić, że w sprawie nie zapadł jeszcze nawet wyrok nieprawomocny. Zdaniem Radcy prawnego Radosława Górskiego, którego kancelaria prowadzi sprawę, na tym etapie nie należy wydawać przedwczesnych osądów. To jedna z pierwszych spraw tego typu a wydane postanowienie nie przesądza jak będzie wyglądał finał sprawy. Podobnego zdania jest Radca prawny Wojciech Bochenek:

Myślę, że radość sektora bankowego jest przedwczesna. Co prawda sąd zmienił pierwotne zabezpieczenie i oddalił wniosek o zabezpieczenie, ale nie możemy zapominać, że mieliśmy do czynienia tylko z postępowaniem zabezpieczającym, a nie ostatecznym merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy.

Co istotne, polskie banki udzieliły 2 mln kredytów złotówkowych opartych na zmiennym oprocentowaniu i stawce WIBOR. Wartość portfela wszystkich spraw wynosi natomiast 400 mld zł.

umowy pln

Złotówkowicze przecierają szlaki

Orzecznictwo w sprawach kredytów złotówkowych i spornego WIBOR-u dopiero zaczynie się krystalizować. Zdaniem prawników, kredytobiorcy złotowi pójdą śladem Frankowiczów i także zaczną szukać sprawiedliwości w sądach a skala powództw będzie uzależniona od przychylności sądów. W ocenie specjalistów, sporne kwestie w przedmiocie WIBOR-u w przyszłości ostatecznie rozstrzygnie TSUE, a tym samym wyznaczy trend rozstrzygania tego typu spraw w polskim orzecznictwie.

Dlatego, w przypadku tej precedensowej sprawy dotyczącej stawki WIBOR, nie można jeszcze niczego przesądzać, w szczególności braku zasadności roszczeń kredytobiorców, gdyż te dopiero będą oceniane i rozstrzygane przez sądy – wskazuje mec. Bochenek.

Na koniec warto dodać, że zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nie należy dopatrywać się nieprawidłowości w sposobie ustalania wysokości WIBOR-u i zapewnia, że wypracowany system procedur nie pozwala na manipulacje związane ustaleniem jego poziomu.

Z niecierpliwością oczekujemy na dalsze informacje dotyczące przebiegu tego i podobnych postępowań. Nadchodzące miesiące zadecydują, jak potoczą się losy kolejnej grupy kredytobiorców.

Więcej szczegółowych informacji na stronie Businessinsider.