Frankowicze – aktualne statystyki

W kwietniu 2022r. uzyskaliśmy łącznie 371 wyroków w sprawach Frankowiczów. Wśród nich znalazło się 28 orzeczeń prawomocnych.

Spośród wszystkich zapadłych wyroków, aż 96 proc. z nich było korzystnych dla naszych Klientów, podobnie w przypadku orzeczeń prawomocnych.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, dominującym rozstrzygnięciem pozostaje unieważnienie umowy kredytowej. W kwietniu sądy aż w około 90 proc. przypadków uznały sporne umowy kredytowe za nieważne. Odfrankowienie odnotowaliśmy zaledwie w 15 przypadkach, nie odbiegając tym samym od statystyk rynkowych.

Najwięcej wyroków uzyskaliśmy w sprawach przeciwko mBankowi S.A., odnotowaliśmy dokładnie 71 orzeczeń. Kolejnym bankiem pod względem ilości uzyskanych wyroków okazał się PKO BP S.A. – otrzymaliśmy 58 rozstrzygnięć. Łącznie 43 wyroki zapadły w sprawach przeciwko Raiffeisen Bank International AG oraz 41 w przypadku Banku BPH S.A.

Zestawiając zgromadzone dane z liczbą zapadłych wyroków w styczniu br. (179) warto zwrócić uwagę, że ilość uzyskanych wyroków w kwietniu się podwoiła! Wyroków nieprawomocnych zapadło czterokrotnie więcej niż w pierwszym miesiącu bieżącego roku.

W kwietniu sądy rozpatrując sprawy w sądach II instancji, w czterech przypadkach przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sądy I instancji. W jednej ze spraw nasze powództwo zostało oddalone.

Liczymy na kolejne optymistyczne doniesienia z sal sądowych również w nadchodzących miesiącach. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Nasze wyroki, gdzie na bieżąco publikujemy informacje dotyczące wygranych spraw ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń drugoinstancyjnych.