Kredytobiorcy nadal wygrywają z bankami

7 czerwca 2021

Kredytobiorcy nadal wygrywają z bankami

Mimo braku długo oczekiwanej uchwały Sądu Najwyższego sądy nadal orzekają korzystnie w sprawach frankowych opierając się na kolejnym prokonsumenckim orzeczeniu TSUE C-19/20.

Pomoc-frankowiczom

Sądy orzekają w oparciu o TSUE

Po ogłoszeniu wyroku TSUE C-19/20 można zaobserwować tendencję dotyczącą ustalania nieważności umów kredytowych zawieranych z ówczesnym GE Money Bankiem. Generalnie, orzecznictwo w zakresie rozstrzygania sporów między Frankowiczami a bankami pozostaje niezmienne tj. korzystne dla kredytobiorców.

W naszej ocenie wspomniany wyrok TSUE nie będzie miał większego wpływu na zakres prowadzonych spraw, gdyż Trybunał potwierdził w nim jedynie swoje dotychczasowe prokonsumenckie stanowisko, które jest niezmienne od lat. Z dotychczasowego orzecznictwa jasno wynika w jaki sposób należy oceniać nie tylko same postanowienia umowy, ale także okoliczności towarzyszące chwili zawarcia kontraktu jak np. obowiązek informacyjny leżący po stronie banku – komentuje radca prawny Wojciech Bochenek.

Orzecznictwo w sprawach frankowych

Jak wynika ze zgromadzonych danych, sądy zawieszają postępowania w przypadku spraw prowadzonych w sądach apelacyjnych. W przypadku spraw będących w sądach pierwszej instancji sytuacja wygląda inaczej. Sądy w dużej mierze orzekają korzystnie na rzecz Frankowiczów opierając się na orzeczeniu TSUE. Przyglądając się bliżej orzeczeniom, sądy zasądzają na rzecz kredytobiorców również należności sprzed 10 lat, co oznacza że mimo upływu lat nie uległy one przedawnieniu.

Jeśli chodzi o ilość zapadłych wyroków w naszej kancelarii w maju 2021r., otrzymaliśmy ich prawie dwa razy więcej z porównaniem do poprzedniego miesiąca. (Wpisy wraz z sygn. spraw prezentujemy w zakładce nasze wyroki.)


Zachęcamy do zapoznania się z całością wpisu na portalu Prawo.pl. w którym oprócz przytoczonych wyżej danych, przedstawione zostały bardziej szczegółowe statystyki dotyczące spraw frankowych.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej