Spór pomiędzy bankami a kredytobiorcami nadal trwa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza pyta Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy kredytodawca udzielając kredytów gotówkowych może kredytować prowizję i składki ubezpieczeniowe. Czy ma prawo do pobierania odsetek z tego tytułu?

Odsetki od dodatkowych kosztów kredytu

Banki udzielając kredytów gotówkowych, praktykowały kredytowanie prowizji, którą kredytobiorca był zobowiązany uregulować za przyznanie kredytu. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku składek ubezpieczeniowych. Kiedy bank udzielał klientowi dodatkowych środków na prowizję czy składki ubezpieczeniowe, to od przeznaczonej kwoty również naliczał odsetki – tak samo, jak od całości udzielanego kredytu.

Mogłoby się wydawać, że nie ma w tym nic niezgodnego z prawem. Wręcz przeciwnie, można sądzić, że bank poniekąd wychodził klientowi naprzeciw, ponieważ nie musiał on przeznaczać dodatkowych pieniędzy z własnej kieszeni. Mimo to, zaczęły pojawiać się pytania o słuszność naliczania odsetek od kwoty pożyczonej na prowizję i składkę ubezpieczeniową. Czy takie rozwiązanie jest korzystne dla kredytobiorców?

Dwa kluczowe pytania do TSUE

Sędziowie w Polsce zaczynają wątpić w słuszność bankowej praktyki. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza 3 listopada 2022 r., w sprawie o sygn. C- 678/22, przedłożył do TSUE pytania prejudycjalne dotyczące naliczania odsetek od kosztów kredytu.

Pierwsze pytanie sądu dotyczyło unijnej dyrektywy – czy zabrania pobierania odsetek od dodatkowych kosztów kredytu, czyli innych opłat, które nie wchodzą w skład udzielonej kwoty kredytu, ale wliczają się do spłaty.

W drugim pytaniu krakowski Sąd pyta o to czy w oparciu o dyrektywę unijną banki mogą przedstawiać jedynie stopę oprocentowania kredytu oraz wartość skapitalizowanych odsetek bez udzielenia klientowi informacji, że odsetki naliczane są nie tylko od wypłaconej kwoty kredytu, ale również dotyczą dodatkowych kosztów, głównie prowizji.

Zdaniem Szefa Komisji Nadzoru Finansowego pozytywny wyrok może mieć ogromne znaczenie dla klientów banku. Dodaje, że w takim przypadku kredytobiorca może korzystać z sankcji kredytu darmowego.

Darmowy kredyt

Czym jest sankcja kredytu darmowego? To zapis uregulowany w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, który mówi o tym, że kredytodawca może zostać pozbawiony zarobku w postaci innych kosztów (w tym prowizji czy odsetek). Taka sytuacja może mieć miejsce jeśli bank dopuścił się naruszenia obowiązków wynikających z treści powyższej ustawy. Ustawa określa w jakich sytuacjach klient może wykorzystać sankcję kredytu darmowego. Przesłanki ku temu mogą być różne.

Jeżeli wyliczenie do informacji o cenie kredytu zostało przygotowane tylko na podstawie samej kwoty kredytu, a w rzeczywistości liczone jest od wszystkiego, to tu jest podstawa do sankcji – mówi dla Wyborcza.biz radca prawny Wojciech Bochenek.