Zgodnie z nowymi zasadami, które mają wejść w życie z końcem czerwca br. zawezwanie do próby ugodowej jak i mediacja będą jedynie zawieszać a nie jak do tej pory przerywać termin przedawnienia roszczeń. Jak zmiany wpłyną na sytuację Frankowiczów?

Pomoc-frankowiczom

Przedawnienie roszczeń – zmiany

Zgodnie z nowymi zasadami, bieg przedawnienia w przypadku roszczeń objętych mediacją lub zawezwaniem do próby ugodowej ulegnie jedynie zawieszeniu na czas trwania postępowania pojednawczego lub też na czas trwania mediacji.

Do tej pory każda czynność podjęta przed sądem lub innym organem przed którym sprawa mogłaby zostać sfinalizowana na drodze polubownej, skutecznie przerywała bieg przedawnienia roszczeń. Natomiast po 30 czerwca br. po zakończeniu pozasądowych czynności mających na celu polubowne rozwiązanie sporu, bieg przedawnienia roszczeń będzie nadal kontynuowany.

Zdaniem większości prawników planowana nowelizacja nie wpłynie pozytywnie na instytucję zawezwania do próby ugodowej czy mediacji. Jak wspomniano powyżej, każda próba zakończenia sporu na drodze polubownej będzie po zmianach jedynie wstrzymywać bieg przedawnienia roszczeń. W wielu przypadkach natomiast pożądane byłoby przerywanie biegu terminu przedawnienia roszczeń a nie tylko jego wstrzymanie. Jednak w związku z licznymi nadużyciami prawa w tym zakresie wprowadzono powyższe zmiany.

Frankowicze kontra banki

Zdaniem prawników zmiany mogą uderzyć w kredytobiorców. Prawnicy nie wykluczają możliwości znacznego zwiększenia się ilości powództw przeciwko Frankowiczom (które w przeciwieństwie do postępowania pojednawczego, w dalszym ciągu będą skutecznie przerywać bieg przedawnienia roszczeń).

W obliczu nowej sytuacji w celu zabezpieczenia swoich roszczeń, banki będą prawdopodobnie formułowały pozwy o zapłatę. Skala nowych powództw może przyczynić się do jeszcze większego obciążenia sądów sprawami dotyczącymi Frankowiczów.

Żądania sektora bankowego w zakresie opłat za bezumowne korzystanie za kapitału są w opinii prawników bezpodstawne, jednak mogą jeszcze bardziej wydłużyć czas rozpatrywania spraw frankowych przez sądy.

Więcej informacji na portalu Prawo.pl.