W maju 2023r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała ponad 800 wyroków w sprawach frankowych toczących się przed sądami I i II instancji.

Frankowicze triumfują w sądach

W ubiegłym miesiącu Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała łącznie 118 wyroków prawomocnych w sprawach Frankowiczów!

We wszystkich sprawach sądy uznały umowę kredytową za nieważną! Dla porównania, w kwietniu w czterech sprawach sądy zdecydowały o odfrankowieniu umowy. Dodatkowo, w dwóch przypadkach sądy przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia sądom pierwszoinstancyjnym.

W przypadku wyroków sądów II instancji, 100 proc. z nich było korzystnych dla naszych Klientów!

Z którymi bankami najczęściej wygrywają prawomocnie Frankowicze?

  • PKO BP S.A. (29 wyroków)
  • mBank S.A. (20 wyroków)
  • Bank BPH S.A. (15 wyroków)
  • Bank Millennium S.A. (14 wyroków)
  • Raiffeisen Bank International IG (11 wyroków)
kancelaria CHF

Maj 2023r. – Wyroki Frankowicze

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I i II instancji, 98 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. W poprzednim miesiącu odsetek ten wyniósł 96 proc. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła dominujące rozstrzygnięcie. W kwietniu zakończono w ten sposób 94 proc. sporów. Dla porównania, w kwietniu było to 92 proc.

Łącznie w maju uzyskaliśmy dokładnie 867 wyroków w sprawach frankowych!

Spośród ponad 800 zapadłych wyroków, zaledwie 17 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy (około 2 proc. spraw). W 4 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 21 sprawach (około 2 proc. spośród wszystkich spraw) oddaliły nasze powództwo. Z naszych obserwacji jednak wynika, że sądy II instancji przeważnie zmieniają niekorzystne wyroki sądów I instancji a zdecydowana większość z nich kończy się nieważnością umowy.