Orzecznictwo sądów krajowych w sprawach frankowych po wyroku TSUE z 2019r.

5 października 2021

Orzecznictwo sądów krajowych w sprawach frankowych po wyroku TSUE z 2019r.

Po słynnym orzeczeniu TSUE z 2019r. banki na masową skalę zmagają się z powództwami wytoczonymi przez kredytobiorców. Sprawy w zdecydowanej większości są rozpatrywane na korzyść klientów. Sektor bankowy sukcesywnie zwiększa rezerwy na ryzyko prawne.

Frankowicze w sądach

W ostatnim kwartale 2019r. odnotowano zauważalny wzrost jeśli chodzi o ilość powództw w sprawach frankowych. Suma wszystkich zapadłych wyroków w tym okresie wyniosła 320. Rok 2020 przyniósł kolejne 955 wyroków, a po niespełna dziewięciu miesiącach 2021r. udało się dotrzeć do prawie 1200 orzeczeń w sprawach frankowych!

Od roku 2020 wygrane Frankowiczów utrzymają się na stałym poziomie sięgającym ponad 90 proc.

To spowodowało odczuwalne dla banków obciążenie i konieczność zawiązywania coraz większych rezerw.

Szacuje się, że aktualnie w sądach znajduje się około 72 tys. spraw, co stanowi 15 proc. czynnych umów frankowych.

Z danych zgromadzonych pod koniec czerwca 2021r. wynika, że dziewięć banków z GPW zabezpieczyło 13,7 mld zł rezerw na hipoteki frankowe! Niechlubnym pionierem jest tutaj PKO BP S.A., którego wartość portfela stanowi aż 7 mld zł i stanowi 35 proc. łącznej wartości rezerw.

Trudno wskazać jaki próg zostanie przez sektor bankowy finalnie osiągnięty, natomiast zdaniem ekspertów banki powinny systematycznie zwiększać frankowe rezerwy.

Pomoc-frankowiczom

Spodziewana publikacja Uchwały SN

Dnia 8 listopada ma odbyć się posiedzenie Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów, podczas którego być może zostaną wyjaśnione kwestie dotyczące opłaty za kapitał.

Zdaniem Pawła Wójcika, wiceprezesa Votum Robin Lawyers do tej pory to głównie TSUE wyznaczał właściwy kierunek linii orzeczniczej w sprawach frankowych. Jednak spodziewamy się także korzystnych wiadomości ze strony Sądu Najwyższego, które także przyczynią się do wzmożonego zainteresowania skierowaniem sprawy potencjalnego kredytobiorcy posiadającego kredyt powiązany z walutą obcą na drogę postępowania sądowego.

Choć już teraz, oferowane przez kancelarie prawne usługi w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu zapisów niedozwolonych zawartych w umowach kredytowych, cieszą się coraz większą popularnością.

Jako kancelaria, spodziewamy się kolejnych rekordów dotyczących postępowań przeciwko bankom.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na portalu Parkiet.com.

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej