W piątek 23 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP podjęło decyzję o utworzeniu specjalnego funduszu przeznaczonego na pokrycie strat związanych z zawieraniem ugód z kredytobiorcami. Na ten cel przeznaczono kwotę 6,7 mld zł.

Pomoc-frankowiczom

PKO BP – statystyki spraw frankowych

Z danych zgromadzonych przez portal prawo.pl wynika, że PKO BP S.A. posiada największy portfel kredytów mieszkaniowych powiązanych z walutą obcą. Pod koniec 2020r. jego wartość przekraczała kwotę 20 mld zł. PKO BP już w lutym zadeklarował chęć zawierania ugód z klientami, teraz zdecydowano o utworzeniu specjalnego funduszu.

Aktualnie, pozwów w sprawach przeciwko PKO BP jest około 7 tysięcy. – To jest prawie 7 proc. portfela, które mamy objęte pozwami. I skala tych pozwów przekroczyła 1,5 tys. w pierwszym kwartale 2021 r. W ponad 2/3 przypadków sądy powszechne w pierwszej instancji unieważniają umowy, w drugiej instancji – ten wskaźnik jest bardzo podobny – mówi Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP.

Stanowisko sądów dotyczące ugód

Jak wiadomo, sądy obecnie zostały oblężone przez pozwy w sprawach frankowych. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się ok. 3 tys. spraw – mówi sędzia Piotr Bednarczyk, wiceprzewodniczący XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie. W związku z taką ilością spraw, dnia 1 kwietnia 2021r. został nawet utworzony w sądzie tzw. wydział frankowy. Rozwiązanie problemu Frankowiczów na drodze zawierania ugód z pewnością znacząco odciążyłoby sądy. Natomiast, jak wskazuje wiceprzewodniczący Bednarczyk: Jako sędzia zawsze byłem i jestem za ugodowym rozwiązaniem sporu. Do tej pory jednak ze strony banków nie widziałem zainteresowania takim rozwiązaniem sporu.

Co na temat ugód sądzą prawnicy?

Temat zawierania ugód z bankami był przez nas niejednokrotnie poruszany. Szczegółową symulację przykładowych propozycji ugodowych proponowanych przez banki opisaliśmy w artykule Ugoda czy Sąd? na początku marca br. W ocenie prawników propozycje polegające na „korzystnym przewalutowaniu” nie będą cieszyć się wśród kredytobiorców szczególną popularnością. Analizując dane statystyczne dotyczące wygranych spraw na drodze postępowania sądowego, korzyści z zawierania ugód są absolutnie niewspółmierne do korzyści płynących z odfrankowienia czy ustalenia nieważności umowy kredytowej. W ocenie prawników banki muszą zaproponować coś więcej niż zmianę kredytu na złotowy z oprocentowaniem LIBOR czy ewentualnie zmianą na WIBOR od momentu zawarcia z bankiem ugody.

Być może do inicjatywy zawierania ugód przystąpi większa liczba banków. Na chwilę obecną, niektóre z nich czekają na rozwój sytuacji, inne zapowiedziały wprost, że nie są zainteresowane takim sposobem rozwiązania problemu. Najważniejszą kwestią do rozważenia, w naszej ocenie jest odpowiedź na zasadnicze pytanie: Dla kogo finalnie ugoda będzie korzystna – dla banku czy dla kredytobiorców?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na portalu prawo.pl.