PKO BP S.A. chce zawierać ugody z Frankowiczami

26 kwietnia 2021

PKO BP S.A. chce zawierać ugody z Frankowiczami

W piątek 23 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP podjęło decyzję o utworzeniu specjalnego funduszu przeznaczonego na pokrycie strat związanych z zawieraniem ugód z kredytobiorcami. Na ten cel przeznaczono kwotę 6,7 mld zł.

Pomoc-frankowiczom

PKO BP – statystyki spraw frankowych

Z danych zgromadzonych przez portal prawo.pl wynika, że PKO BP S.A. posiada największy portfel kredytów mieszkaniowych powiązanych z walutą obcą. Pod koniec 2020r. jego wartość przekraczała kwotę 20 mld zł. PKO BP już w lutym zadeklarował chęć zawierania ugód z klientami, teraz zdecydowano o utworzeniu specjalnego funduszu.

Aktualnie, pozwów w sprawach przeciwko PKO BP jest około 7 tysięcy. – To jest prawie 7 proc. portfela, które mamy objęte pozwami. I skala tych pozwów przekroczyła 1,5 tys. w pierwszym kwartale 2021 r. W ponad 2/3 przypadków sądy powszechne w pierwszej instancji unieważniają umowy, w drugiej instancji – ten wskaźnik jest bardzo podobny – mówi Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP.

Stanowisko sądów dotyczące ugód

Jak wiadomo, sądy obecnie zostały oblężone przez pozwy w sprawach frankowych. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się ok. 3 tys. spraw – mówi sędzia Piotr Bednarczyk, wiceprzewodniczący XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie. W związku z taką ilością spraw, dnia 1 kwietnia 2021r. został nawet utworzony w sądzie tzw. wydział frankowy. Rozwiązanie problemu Frankowiczów na drodze zawierania ugód z pewnością znacząco odciążyłoby sądy. Natomiast, jak wskazuje wiceprzewodniczący Bednarczyk: Jako sędzia zawsze byłem i jestem za ugodowym rozwiązaniem sporu. Do tej pory jednak ze strony banków nie widziałem zainteresowania takim rozwiązaniem sporu.

Co na temat ugód sądzą prawnicy?

Temat zawierania ugód z bankami był przez nas niejednokrotnie poruszany. Szczegółową symulację przykładowych propozycji ugodowych proponowanych przez banki opisaliśmy w artykule Ugoda czy Sąd? na początku marca br. W ocenie prawników propozycje polegające na „korzystnym przewalutowaniu” nie będą cieszyć się wśród kredytobiorców szczególną popularnością. Analizując dane statystyczne dotyczące wygranych spraw na drodze postępowania sądowego, korzyści z zawierania ugód są absolutnie niewspółmierne do korzyści płynących z odfrankowienia czy ustalenia nieważności umowy kredytowej. W ocenie prawników banki muszą zaproponować coś więcej niż zmianę kredytu na złotowy z oprocentowaniem LIBOR czy ewentualnie zmianą na WIBOR od momentu zawarcia z bankiem ugody.

Być może do inicjatywy zawierania ugód przystąpi większa liczba banków. Na chwilę obecną, niektóre z nich czekają na rozwój sytuacji, inne zapowiedziały wprost, że nie są zainteresowane takim sposobem rozwiązania problemu. Najważniejszą kwestią do rozważenia, w naszej ocenie jest odpowiedź na zasadnicze pytanie: Dla kogo finalnie ugoda będzie korzystna – dla banku czy dla kredytobiorców?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na portalu prawo.pl.
Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej