W październiku nasza kancelaria uzyskała łącznie 660 wyroków w sprawach frankowych. Wśród nich znalazło się 90 orzeczeń prawomocnych.

Frankowicze – statystyki wygranych

To pierwszy miesiąc, w którym Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała aż 90 wyroków prawomocnych! Do tej pory najwięcej orzeczeń sądów II instancji odnotowaliśmy we wrześniu (57) oraz czerwcu (49).

Spośród 90 uzyskanych orzeczeń prawomocnych, sądy aż 84 razy uznały umowę kredytową za nieważną. W dwóch przypadkach zdecydowały o utrzymaniu umowy w obrocie prawnym po usunięciu z niej zapisów niedozwolonych (tzw. odfrankowienie umowy). Natomiast w trzech przypadkach sądy zdecydowały o przekazaniu spraw do ponownego rozpatrzenia sądom I instancji. Także w trzech przypadkach nasze powództwo zostało oddalone – w tych sprawach zostaną podjęte nadzwyczajne środki zaskarżenia.

Najwięcej rozstrzygnięć prawomocnych odnotowaliśmy w sprawach przeciwko mBank S.A (23), PKO BP S.A. (17), Santander Bank Polska S.A.(12) oraz Bank Millennium S.A.(10). Mniej wyroków zapadło w przypadku takich banków jak: Bank BPH S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Deutsche Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Consumer Bank S.A.

Podsumowując, w przypadku wyroków prawomocnych, 97 proc. z nich rozstrzygnięto na korzyść kredytobiorców.

Wyroki CHF w październiku

Jeśli chodzi o statystyki  wszystkich zapadłych wyroków w I i II instancji, 98 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła przeważające rozstrzygnięcie (94 proc.) Łącznie w październiku uzyskaliśmy 660 wyroków w sprawach frankowych!

Spośród ponad sześciuset zapadłych wyroków, zaledwie 21 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W dwóch przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 12 oddaliły nasze powództwo.

Skala uzyskanych rozstrzygnięć w poprzednim miesiącu oraz rekordowa jak dotąd ilość wyroków prawomocnych bardzo nas cieszy. Również utrzymujący się na stałym poziomie odsetek wygranych spraw wskazuje, że obrana przez nas strategia procesowa jest właściwa.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Nasze Wyroki, w której publikujemy wybrane rozstrzygnięcia.