Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 1096/20) – Wyrok

13 maja 2021

Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 1096/20) – Wyrok

Dnia 13.05.2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w sprawie naszych Klientów wydał wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,

– zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 162.424,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– zasądził na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd orzekając nieważność zastosował teorię dwóch kondykcji.

Stanowisko sądu jest w pełni spójne z ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego odnoszącego się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie spraw frankowych (Uchwała III CZP 6/21).

W sprawie odbyła się wyłącznie jedna rozprawa podczas której Sąd przesłuchał powodów.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej