Dnia 13.05.2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w sprawie naszych Klientów wydał wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A.

 

Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,

– zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 162.424,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– zasądził na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd orzekając nieważność zastosował teorię dwóch kondykcji.

Stanowisko sądu jest w pełni spójne z ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego odnoszącego się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie spraw frankowych (Uchwała III CZP 6/21).

W sprawie odbyła się wyłącznie jedna rozprawa podczas której Sąd przesłuchał powodów.

Wyrok nie jest prawomocny.