Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 1096/20) – Wyrok

13 maja 2021

Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 1096/20) – Wyrok

Dnia 13.05.2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w sprawie naszych Klientów wydał wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,

– zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 162.424,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– zasądził na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd orzekając nieważność zastosował teorię dwóch kondykcji.

Stanowisko sądu jest w pełni spójne z ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego odnoszącego się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie spraw frankowych (Uchwała III CZP 6/21).

W sprawie odbyła się wyłącznie jedna rozprawa podczas której Sąd przesłuchał powodów.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej