W dniu 2 listopada 2022 r. zapadł prawomocny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A., wydany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Frankowicze – wygrana Wrocław

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie 61.659,45 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 19 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty, oddalając powództwo główne w pozostałym zakresie i powództwo ewentualne oraz apelację pozwanego. Sąd zniósł wzajemnie koszty procesu dot. postępowania przed sądem I i II instancji.

Sąd Apelacyjny uznał, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna. Wyrok I instancji wydany w przedmiotowej sprawie przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. I C 1267/20) oparty był na odfrankowieniu.