Umowy kredytowe stanowią istotny fundament relacji między kredytobiorcą a instytucją finansową. Niestety, czasem zawierają pewne nieścisłości lub błędy, które wymagają uwagi i rozwiązania ich na korzyść kredytobiorcy. Jak postępować, gdy kredytobiorca dostrzeże błąd w umowie kredytowej? Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego (SKD)? Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące tego procesu.

Warunki sankcji kredytu darmowego

Jak wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie Sankcja kredytu darmowego – jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa? przepisy dotyczące sankcji kredytu darmowego zostały wprowadzone w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, uchwalonej 12 maja 2011 roku. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli kredytodawca narusza określone w nim zasady kredytobiorca ma możliwość zwrotu jedynie kapitału kredytu, bez dodatkowych opłat (np. odsetek), w ustalonym w umowie terminie. Innymi słowy, jeśli kredytobiorca zauważy nieprawidłowości może mu przysługiwać sankcja kredytu darmowego. W Polsce prawo do SKD należy się klientom instytucji finansowych, którzy zawarli kredyt gotówkowy / konsolidacyjny lub pożyczkę pozabankową po 18 grudnia 2011 roku. 

Do kredytów konsumenckich nie zaliczają się: kredyty hipoteczne, umowy o świadczenie usług maklerskich, czy kredyty pracownicze bez oprocentowania oraz odwrócone kredyty hipoteczne. Ponadto kredytobiorcy muszą spełnić kilka innych wymogów formalnych, m.in. zgłosić swoje roszczenia od momentu podpisania umowy o kredyt konsumencki, w trakcie trwania umowy lub maksymalnie rok po jej zakończeniu.

Postępowanie w przypadku błędu w umowie kredytowej

Jeśli kredytobiorca dostrzeże jakiekolwiek nieprawidłowości w umowie o kredyt konsumencki, zaleca się złożenie pisemnego oświadczenia kredytodawcy o skorzystaniu z przysługującej mu sankcji kredytu darmowego. W takim oświadczeniu konieczne jest dokładne wskazanie zauważonych w umowie nieprawidłowości. Do najczęstszych naruszeń przepisów przez bank należą:

  • Przekroczenie dodatkowych kosztów kredytu określonych w ustawie, poza odsetkami.
  • Niezawarcie umowy kredytowej w formie pisemnej lub innego wymaganego przez prawo formatu.
  • Brak jasnego określenia w treści umowy takich elementów jak rodzaj kredytu, jego suma, termin obowiązywania, sposób wypłaty, stopa oprocentowania, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, a także zasady i termin spłaty.
  • Nieuwzględnienie w umowie informacji dotyczących kosztów związanych z kredytem, które konsument musi ponieść.
Jeśli kredytobiorca dostrzeże jakiekolwiek nieprawidłowości w umowie o kredyt konsumencki, zaleca się złożenie pisemnego oświadczenia kredytodawcy o skorzystaniu z przysługującej mu sankcji kredytu darmowego.

Oświadczenie można złożyć osobiście w siedzibie banku lub siedzibie firmy pożyczkowej, gdzie zaciągnięto kredyt lub przesłać je pocztą na adres centrali instytucji finansowej. Istotne jest, aby oświadczenie było sformułowane w sposób rzetelny i profesjonalny, a także zawierało odpowiednie argumenty na poparcie zarzutów konsumenta. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, takich jak eksperci z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego może stanowić mocny dowód w obronie praw konsumenta, szczególnie w przypadku wszczęcia ewentualnego procesu sądowego przez instytucję finansową.

Jeśli konsument znajduje się w trakcie spłacania kredytu złożenie pisemnego oświadczenia o SKD zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim skutkuje zwrotem kwoty kredytu bez naliczania odsetek i innych związanych z nim opłat. Jednakże, konsument ma obowiązek dokonać tego zwrotu w ustalonym w umowie terminie i zgodnie z jej warunkami.

Termin na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego

Zgodnie z obowiązującą ustawą o kredycie konsumenckim uprawnienie do skorzystania z korzyści związanych z sankcją kredytu darmowego wygasa po roku od zawarcia umowy kredytowej. Ten roczny okres rozpoczyna swój bieg najpóźniej w dniu uregulowania całej kwoty kredytu. Jeśli konsument spłacił całość zadłużenia, ma on prawo żądać zwrotu nadpłaconych środków, które nie były związane z kapitałem pierwotnie pożyczonym (sankcja kredytu darmowego). Wynika to z faktu, że umowa kredytowa została zawarta w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Sankcja kredytu darmowego – podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego stanowi istotne narzędzie ochrony praw konsumentów w przypadku wystąpienia błędów w umowie kredytowej. Ważne jest, aby działać rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wątpliwości lub potrzeby, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców prawnych z Kancelarii Prawnej Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy. Zapewnienie sobie wsparcia w tego typu sytuacjach może być kluczowe dla skutecznej obrony swoich interesów.

Należy pamiętać, że każda ze wskazanych okoliczności wiąże się z wieloma szczegółowymi kwestiami. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości umowy kredytowej, jest przeprowadzenie dokładnej analizy prawnej, która pozwoli ocenić, czy istnieją realne szanse na skuteczne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Sprawdź, czy Twój kredyt może być darmowy – skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy.