Roman Trzaskowski kolejny raz został wyznaczony na sędziego sprawozdawcę w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jak wybór sędziego może wpłynąć na rozpatrywanie spraw Frankowiczów?

Pomoc-frankowiczom

Powoływanie sędziów SN

Sprawy przeciwko bankom z tytułu dochodzenia roszczeń z umów kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą coraz bardziej odznaczają się na wokandach sądów. Skala udzielonych kredytów opierających się na wciąż wykonywanych umowach zawierających niedozwolone zapisy umowne jest ogromna. W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę także rangę tych spraw, nie powinno być wątpliwości ani najmniejszych niejasności co do prawidłowości wyboru sędziów. Natomiast jeżeli takowe się pojawiają, niezwłocznie powinny zostać zweryfikowane.

Z punktu widzenia transparentności działania SN, jeżeli zachodzą jakieś podejrzenia nieprawidłowości przy wyborze sędziego sprawozdawcy, w szczególności w sprawie tak istotnej dla setek tysięcy rodzin, należałoby zweryfikować poprawność wyboru sędziego sprawozdawcy. W zależności od wyniku kontroli, będzie można podjąć konkretne działania – mówi radca prawny Wojciech Bochenek.

Zgodnie z regulaminem SN, sprawy przydzielane są poszczególnym sędziom SN przez Prezesa SN według kolejności ich wpływu oraz według kolejności alfabetycznej nazwisk na liście, czyli nie obowiązuje zautomatyzowany (komputerowy) system losowania sędziów znany z sądów powszechnych.

Wobec czego zachodzą istotne podejrzenia co do słuszności ponownego wyboru sędziego Romana Trzaskowskiego.

Brak Uchwały SN a konflikt sędziów

Kwestia wyboru sędziów została już poruszona dnia 2. września 2021r. podczas posiedzenia niejawnego sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Nie podjęto wtedy długo wyczekiwanej uchwały dotyczącej Frankowiczów III CZP 11/21. Sąd skierował kolejne pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się właśnie do problematyki w zakresie powoływania sędziów.

Zdaniem prawników również w tym przypadku sprawy powinny być rozpatrywane przez losowo wybranych sędziów. Zapewniając tym samym brak arbitralności w przydziale oraz brak interesu konkretnego sędziego.

Rola i decyzyjność jednego sędziego sprawozdawcy stoją w sprzeczności z przyjętymi normami.

Zachęcamy do zapoznania się z całością publikacji na portalu Prawo.pl.