Skład sędziowski Sądu Najwyższego a sprawy Frankowiczów

29 września 2021

Skład sędziowski Sądu Najwyższego a sprawy Frankowiczów

Roman Trzaskowski kolejny raz został wyznaczony na sędziego sprawozdawcę w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jak wybór sędziego może wpłynąć na rozpatrywanie spraw Frankowiczów?

Pomoc-frankowiczom

Powoływanie sędziów SN

Sprawy przeciwko bankom z tytułu dochodzenia roszczeń z umów kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą coraz bardziej odznaczają się na wokandach sądów. Skala udzielonych kredytów opierających się na wciąż wykonywanych umowach zawierających niedozwolone zapisy umowne jest ogromna. W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę także rangę tych spraw, nie powinno być wątpliwości ani najmniejszych niejasności co do prawidłowości wyboru sędziów. Natomiast jeżeli takowe się pojawiają, niezwłocznie powinny zostać zweryfikowane.

Z punktu widzenia transparentności działania SN, jeżeli zachodzą jakieś podejrzenia nieprawidłowości przy wyborze sędziego sprawozdawcy, w szczególności w sprawie tak istotnej dla setek tysięcy rodzin, należałoby zweryfikować poprawność wyboru sędziego sprawozdawcy. W zależności od wyniku kontroli, będzie można podjąć konkretne działania – mówi radca prawny Wojciech Bochenek.

Zgodnie z regulaminem SN, sprawy przydzielane są poszczególnym sędziom SN przez Prezesa SN według kolejności ich wpływu oraz według kolejności alfabetycznej nazwisk na liście, czyli nie obowiązuje zautomatyzowany (komputerowy) system losowania sędziów znany z sądów powszechnych.

Wobec czego zachodzą istotne podejrzenia co do słuszności ponownego wyboru sędziego Romana Trzaskowskiego.

Brak Uchwały SN a konflikt sędziów

Kwestia wyboru sędziów została już poruszona dnia 2. września 2021r. podczas posiedzenia niejawnego sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Nie podjęto wtedy długo wyczekiwanej uchwały dotyczącej Frankowiczów III CZP 11/21. Sąd skierował kolejne pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się właśnie do problematyki w zakresie powoływania sędziów.

Zdaniem prawników również w tym przypadku sprawy powinny być rozpatrywane przez losowo wybranych sędziów. Zapewniając tym samym brak arbitralności w przydziale oraz brak interesu konkretnego sędziego.

Rola i decyzyjność jednego sędziego sprawozdawcy stoją w sprzeczności z przyjętymi normami.

Zachęcamy do zapoznania się z całością publikacji na portalu Prawo.pl.

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej