Sprawa przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 12/21)

27 maja 2021

Sprawa przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 12/21)

Dnia 27 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 12/21 w dniu 20 maja 2021 r. w Olsztynie ogłosił wyrok przeciwko PKO BP S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 47.246,07 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 30 maja 2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego umowy kredytu mieszkaniowego zawartej w marcu 2008 r. między powodami a stroną pozwaną,

-zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia o kosztach procesu do dnia zapłaty.

Sąd stwierdził, że w pełni podziela stanowisko ostatniej uchwał Sądu Najwyższego w zakresie słuszności teorii dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej