Sprawa przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 12/21)

27 maja 2021

Sprawa przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 12/21)

Dnia 27 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 12/21 w dniu 20 maja 2021 r. w Olsztynie ogłosił wyrok przeciwko PKO BP S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 47.246,07 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 30 maja 2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego umowy kredytu mieszkaniowego zawartej w marcu 2008 r. między powodami a stroną pozwaną,

-zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia o kosztach procesu do dnia zapłaty.

Sąd stwierdził, że w pełni podziela stanowisko ostatniej uchwał Sądu Najwyższego w zakresie słuszności teorii dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej