Sprawa przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 12/21)

27 maja 2021

Sprawa przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 12/21)

Dnia 27 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 12/21 w dniu 20 maja 2021 r. w Olsztynie ogłosił wyrok przeciwko PKO BP S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 47.246,07 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 30 maja 2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego umowy kredytu mieszkaniowego zawartej w marcu 2008 r. między powodami a stroną pozwaną,

-zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia o kosztach procesu do dnia zapłaty.

Sąd stwierdził, że w pełni podziela stanowisko ostatniej uchwał Sądu Najwyższego w zakresie słuszności teorii dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej