TSUE C-19/20 – wątpliwy sukces banków?

30 kwietnia 2021

TSUE C-19/20 – wątpliwy sukces banków?

Dnia 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok C-19/20 w sprawie Frankowiczów, wyznaczając tym samym właściwy kierunek orzekania sądom krajowym. Jak wyrok interpretuje sektor bankowy?

Pomoc-frankowiczom

TSUE korzystny dla banków?

Banki wyrok uważają za korzystny – ich indeksy na GPW osiągnęły najwyższy poziom od marca 2020r., odnotowano wzrost o 5%. Na jakiej podstawie banki odczytują treść wyroku pozytywnie? Trybunał wprawdzie nie odniósł się bezpośrednio do wszystkich wątpliwości skierowanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, natomiast podtrzymał wcześniejszą – korzystną linię orzeczniczą dla Frankowiczów. Wskazał, że do oceny sądów krajowych pozostawia ustalenie czy umowa może być nadal wykonywana (tzw. odfrankowienie) czy należy uznać ją za nieważną. Przypomnijmy, w ostatnich miesiącach orzecznictwo w sprawach frankowych kształtuje się bardzo korzystnie, ponad 90% wyroków stanowią wygrane frankowiczów.

Korzyści płynące dla Frankowiczów

Na łamach portalu rp.pl wypowiedział się Radca prawny Wojciech Bochenek z kancelarii prawnej Bochenek i Wspólnicy, odnajdując w orzeczeniu cenne wskazówki dla sądów krajowych rozstrzygających sprawy frankowe.

Finalnie, to sąd krajowy będzie musiał podjąć decyzję czy usunięcie z umowy nieuczciwego postanowienia będzie dawało podstawę do dalszego obowiązywania umowy, czy zmiana ta jest na tyle istotna, że będzie prowadziła do nieważności. Cieszyć może, wyjaśnienie kwestii znaczenia ustawy antyspreadowej i zawartej na jej podstawie aneksów, które same w sobie nie prowadzą do uzdrowienia umów kredytowych, jak to do tej pory twierdziły banki. Trybunał podtrzymał swoje stanowisko w zakresie obowiązku informacyjnego jaki leży na sądach krajowych, w zakresie uznana zapisu umownego za nieuczciwy oraz ewentualnych skutków jakie mogą się z tym wiązać. Wytok należy oceniać pozytywnie, jako kolejny krok zmierzający do rozwiązania problemu umów frankowych – ocenia mec. Bochenek.

Uchwała SN rozstrzygnie pozostałe kwestie

Do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze dwie istotne kwestie. Doprecyzowania wymaga zagadnienie dotyczące bezumownego korzystania z kapitału oraz ustalenie początku biegu przedawnienia roszczeń. Sąd Najwyższy w pierwszej połowie maja powinien wyznaczyć sądom krajowym pewnien kierunek w tym zakresie. Przypomnijmy, czekamy na publikację uchwały Sądu Najwyższego III CZP 11/21 , która może okazać się kluczowa dla osób posiadających kredyt frankowy.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z dwiema poniższymi publikacjami dotyczącymi wyroku TSUE:

https://www.rp.pl/Banki/210429257-Rajd-bankow-po-orzeczeniu-TSUE.html

https://www.rp.pl/Banki/304299870-Waga-frankowego-sporu-na-polskich-sadach.html

Czytaj również


Frankowicze-wygrywaja

Kolejne wygrane Frankowiczów pomimo braku Uchwały SN

Dnia 11. maja 2021r. miała nastąpić publikacja długo wyczekiwanej Uchwały III CZP 11/21 w sprawie

Czytaj więcej
dzialalnosc-gospodarcza-a-sprawa-frankowa

Prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, a sprawa frankowa

Kredyty frankowe w dużej mierze były udzielane na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Czytaj więcej
SN-uchwala

Sąd Najwyższy nie ogłosił uchwały III CZP 11/21

Dnia 11 maja 2021r. miała zostać ogłoszona przez Sąd Najwyższy ważna uchwała dla Frankowiczów. Termin

Czytaj więcej
SN-uchwala-frankowicze

Sąd Najwyższy kolejny raz zajął się tematem Frankowiczów

W dniu dzisiejszym w Sądzie Najwyższym zapadła uchwała w sprawie III CZP 6/21 będąca odpowiedzią

Czytaj więcej