Porównując liczbę zapadłych wyroków w sprawach frankowych w lutym bieżącego roku, można zauważyć tendencję spadkową, jeśli chodzi o samą ilość. Natomiast odsetek wygranych Frankowiczów utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

kancelaria pomoc frankowiczom

Wyroki Frankowiczów w lutym

W lutym udało się dotrzeć do zaledwie 60 wyroków w sprawach frankowych z czego 51 było korzystnych dla Frankowiczów. To zdecydowanie mniej, niż w miesiącach poprzednich. Przypomnijmy, że w listopadzie i grudniu ubiegłego roku liczba ta wynosiła odpowiednio 148 i 134. O rekordowej ilości zapadłych wyroków pisaliśmy tutaj. Podobnie jak w miesiącach poprzednich, dominującym rozstrzygnięciem pozostaje nieważność. Analizując dane z lutego, wyroki dotyczące stwierdzenia nieważności umowy kredytowej stanowiły aż 80%.

Ujednolicenie orzecznictwa

Jak wskazywaliśmy w poprzednich artykułach, z końcem stycznia została przekazana informacja dotycząca uchwały jaka ma zostać opublikowana 25. Marca 2021r przez Sąd Najwyższy. Uchwała ma ujednolicić orzecznictwo w sprawach dotyczących hipotek powiązanych z walutą obcą. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. W związku z tym spora część postępowań została z tego powodu zawieszona. Jak się okazuje, przeważająca część sądów wrocławskich i łódzkich zdecydowała się na taki krok.

 Jak ocenia radca prawny Wojciech Bochenek z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy, nie można jednak mówić o istotnie znaczącym spadku.

Na pewno nie tak, jak w przypadku oczekiwania na wydanie wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie państwa Dziubaków z października 2019 r. Sądy normalnie wydają wyroki w rozpatrywanych sprawach, choć można zaobserwować tendencję do odraczania ogłoszenia wyroku po terminie wydania uchwały przez Sąd Najwyższy – mówi Bochenek.

Przypuszczamy, że po publikacji Uchwały w dn. 25 marca br. rozstrzygnięcia w sprawach frankowych ruszą ze zdwojoną siłą.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu na portalu rp.pl.