Z dumą informujemy, iż w dniu 26.11.2020r. Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok w sprawie o sygn. akt I C 404/20. Wyrok dotyczy kredytu denominowanego zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sąd po rozpoznaniu sprawy stwierdził nieważność umowy kredytu zasądzając tym samym na rzecz naszego Klienta kwotę 143 646,62 zł oraz zwrot opłat sądowych i kosztów procesu (na łączną kwotę 6417, 00zł).

Na szczególną uwagę zasługuje krótki czas wydania wyroku w
sprawie, gdyż pozew został skierowany do sądu z końcem marca 2020r.

Cieszymy się, że sąd podzielił prezentowane przez nas
argumenty prawne, prowadzące do najdalej idącej sankcji cywilnoprawnej, jaką
jest nieważność umowy.

Wyrok nie jest prawomocny.