Rok 2021 był dla Frankowiczów rekordowy, zarówno pod względem ilości otrzymanych wyroków jak i wytoczonych powództw przeciwko bankom. Tylko w trzech ostatnich kwartałach minionego roku zapadło o 100 proc. więcej wyroków w sprawach frankowych niż w całym 2020r. W minionym roku problem Frankowiczów został poruszony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd Najwyższy i inne ograny. Kredytobiorcy niezmiennie mogą liczyć na ich wsparcie. Sytuacja zmusza jednak banki do zawiązywania coraz większych rezerw oraz podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie roszczeń i zniechęcanie kolejnych Frankowiczów do wstępowania na drogę postępowania sądowego.

Pomoc-frankowiczom

Bezzasadne roszczenia banków

Jedną ze strategii banków mających odstraszyć kolejnych Frankowiczów od wytoczenia powództwa jest pozywanie ich o bezumowne korzystanie z kapitału. Jak wskazują specjaliści, działanie banków ma za zadanie zabezpieczenie ich roszczeń przez przedawnieniem i nie znajduje podstaw prawnych. Ostatecznie to sądy krajowe decydują czy doszło do przedawnienia. Istotnym momentem jest tutaj czas, w którym kredytobiorca podważył treść zapisów umownych.

Sądy powszechne przyjmują, że początkiem biegu przedawnienia jest moment, w którym kredytobiorca zakwestionował treść umowy. Zatem kredytobiorcy, którzy wysłali do banku reklamację w 2017 roku, będą mogli skutecznie podnosić zarzut przedawnienia w sądach. To sąd będzie oceniał, czy faktycznie ma on miejsce, czy nie – wyjaśnia na łamach portalu Newseria Biznes Radca prawny Wojciech Bochenek.

Prawnik dodaje, że banki pozywając Frankowiczów, próbują zachęcić ich do zawarcia ugody. Ta opcja jest dla banków o wiele bardziej korzysta ale nieporównywalnie mniej opłacalna dla kredytobiorców, którzy mogą uzyskać znacznie więcej na drodze postępowania sądowego.

Kwestia bezumownego korzystania z kapitału miała zostać rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy, natomiast do podjęcia uchwały nie doszło. Pytanie w tej sprawie trafiło do TSUE. Jak wskazuje mec. Bochenek stanowisko Trybunału będzie przychylne dla Frankowiczów, zgodne z dyrektywą unijną 93/13.

Ugody a wzrost WIBOR-u

Program ugód nie rozwiązał problemu Frankowiczów. Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcie ugody miałoby polegać na przeliczeniu kredytu powiązanego z walutą obcą tak, jakby od początku był kredytem złotowym oraz wprowadzeniu do umowy wskaźnika WIBOR.

W związku z bardzo dynamicznym wzrostem stóp procentowych w ostatnim czasie, a co za tym idzie – wzrostem WIBOR-u, propozycje ugód nie są atrakcyjne. Rata jest bardzo niestabilna i może się zwiększać, podobnie jak w przypadku kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego.

W ostatnim kwartale 2021 roku do KNF wpłynęło prawie 16 tys. wniosków o mediację w sprawie kredytów frankowych, z czego ugodą zakończyło się niecałe 6 tys. spraw.

Problem frankowy za granicą

Nie tylko polscy kredytobiorcy borykają się z problemem nieuczciwych zapisów umownych w umowach kredytowych. Krajem, w którym orzecznictwo w tego typu sprawach również zostało ujednolicone są Węgry. W tym przypadku problematyczne zagadnienia zostały zmienione ustawowo a uchwały TSUE w sprawach węgierskich odnoszą się także do polskich kredytobiorców.

Krajem, który rozwiązał problem frankowy, są Węgry. Parlament węgierski przyjął ustawę, na mocy której przeliczył saldo kredytów węgierskich frankowiczów po kursie z dnia ich uruchomienia, natomiast nie rozwiązało to problemu całkowicie. Pokazują to liczne powództwa kredytobiorców frankowych, które finalnie trafiają również do TSUE. Dzięki temu mamy tak liczne orzecznictwo TSUE nie tylko w polskich sprawach, ale również węgierskich, które mają zastosowanie do spraw wszystkich frankowiczów borykających się z tym problemem – twierdzi mec. Wojciech Bochenek.

Orzecznictwo w ubiegłym roku okazało się dla Frankowiczów bardzo przychylne, wygrali około 95 proc. spraw. Powództw w bieżącym roku i kolejnych latach będzie regularnie przybywać. Bowiem jak wynika z danych, 700 tys. Polaków posiada kredyty frankowe. W sądach natomiast aktualnie toczy się „zaledwie” około 70 tys. spraw frankowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na portalu Newserii.