Z danych z sądów okręgowych z całego kraju wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku wpłynęło o prawie 14% więcej spraw frankowych niż w analogicznym okresie w 2022 roku. Najwięcej pozwów złożono w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale ich liczba spadła o ponad 20% w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast w niektórych mniejszych sądach zauważalne są wzrosty nawet o 200%.

Do których sądów trafiło najwięcej pozwów?

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez 47 sądów okręgowych, w pierwszym kwartale 2023 roku wpłynęło do nich ponad 18,3 tysiąca spraw frankowych. Jest to o 13,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, wówczas odnotowano niespełna 16,2 tys. spraw.

Patrząc na dane z poszczególnych sądów okręgowych w pierwszym kwartale 2023 roku, można zauważyć, że najwięcej spraw frankowych wpłynęło do następujących sądów:

  • Sąd Okręgowy w Warszawie – blisko 5,8 tysiąca (w porównaniu do prawie 7,3 tysiąca w roku poprzednim)
  • Sąd Okręgowy w Gdańsku – 1,5 tysiąca (w porównaniu do niecałego 1,2 tysiąca w pierwszym kwartale 2022 roku)
  • Sąd Okręgowy w Poznaniu – lekko ponad 1,3 tysiąca (w porównaniu do 952 w roku poprzednim).
frankowicze

Kolejno znajduje się Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – ponad 1,1 tysiąca (w porównaniu do 763), oraz Sąd Okręgowy w Szczecinie – 789 (w porównaniu do 461). Natomiast na końcu listy znajdują się Sąd Okręgowy w Łomży – 18 (w porównaniu do 13), Sąd Okręgowy w Przemyślu – 32 (w porównaniu do 17), oraz Sąd Okręgowy w Krośnie – 42 (w porównaniu do 19).

Warto dodać, że w Warszawie liczba pozwów w sprawach frankowych będzie zdecydowanie maleć ze względu na zmianę przepisów dotyczących właściwości sądów w tego rodzaju sprawach. W związku z tym można oczekiwać odwrotnego trendu w mniejszych sądach, które będą jedynymi właściwymi do rozpoznawania spraw frankowych.

Dlaczego tak dużo Frankowiczów wybiera drogę sądową?

  • Pierwszym z czynników może być wyjątkowo korzysta linia orzecznicza, Frankowicze wygrywają 98 proc. spraw a dominującym rozstrzygnięciem jest ustalanie przez sądy nieważności umowy kredytowej
  • Kolejnym z nich jest wydana w lutym br. opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21. Trybunał wskazał, że żądania banków w przedmiocie bezumownego korzystania z kapitału są bezpodstawne. Ostateczny wyrok TSUE w tej sprawie poznamy już 15 czerwca
  • Propozycje ugodowe ze strony banków są dla Frankowiczów mało atrakcyjne i nie rozwiązują ostatecznie ich problemu. Porównanie korzyści płynących z uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie z warunkami ugody w większości przypadków kończy się wyborem drogi sądowej
  • Coraz wyższe raty kredytowe – wysoki kurs franka szwajcarskiego i kolejne podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii.

Więcej informacji na Mondaynews.