W pierwszym kwartale 2023 roku liczba spraw związanych z kredytami powiązanymi z walutą obcą, prowadzonym przeciwko ośmiu bankom notowanym na giełdzie, wzrosła o 8,14 tys., osiągając łączną liczbę 83,1 tys. Dotychczas nie odnotowano tak szybkiego tempa wzrostu liczby spraw w zaledwie trzy miesiące.

Ile spraw frankowych jest w sądach? Frankowicze najnowsze wiadomości 2023

Z danych zgromadzonych przez Związek Banków Polskich, pod koniec kwietnia 2023 roku w polskich sądach toczyło się 130 tysięcy postępowań sądowych związanych z kredytami frankowymi. Ta liczba stanowiła około 39% spośród 330 tys. czynnych umów tego typu. Natomiast w tym samym okresie około 40 tys. Frankowiczów zdecydowało się na zawarcie ugody z bankami

Dane udostępnione przez 47 sądów okręgowych wskazują, że w pierwszym kwartale 2023 roku wpłynęło do sądów ponad 18,3 tysiąca nowych spraw związanych z kredytami CHF. To oznacza wzrost o 13,6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, kiedy to liczba takich przypadków wyniosła nieco poniżej 16,2 tysiąca. Co istotne, sędziowie w około 98 proc. przypadków wydają wyroki korzystne dla kredytobiorców. To potwierdzają Frankowicze najnowsze wiadomości 2023

W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka do tak znaczącego wzrostu przyczynić się mogła korzystna opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21.

Opinia Rzecznika Generalnego spowodowała, że kolejna grupa kredytobiorców zdecydowała się na pozwanie banku. Odnotowaliśmy zarówno wzrost zapytań ofertowych, jak i finalnych kontraktów. Mając na względzie czas niezbędny na zebranie dokumentacji i przygotowanie sprawy do procesu sądowego, to faktycznie dopiero od jesieni poznamy rzeczywisty wpływ tej opinii na przyrost procesów. W mojej ocenie to nie opinia, a wyrok TSUE wyzwoli największy przyrost zainteresowania konsumentów.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Z szacunkowych danych Business Insider, na koniec 2022 r. sektor bankowy posiadał około 45 miliardów złotych rezerw na kredyty indeksowane/denominowane do franka szwajcarskiego. Niektórzy analitycy sugerują, że sektor bankowy może ponieść kolejne koszty związane z kredytami CHF, być może nawet sięgające 40-45 miliardów złotych. Warto dodać, że wartość tych kredytów hipotecznych na koniec 2022 roku wynosiła 86,5 miliarda złotych.

frankowicze kancelaria

Frankowicze – spodziewany wyrok TSUE

Mecenas Bochenek twierdzi, że drugi wyrok TSUE, który ma zostać ogłoszony 15 czerwca, może mieć również istotny wpływ na sytuację Frankowiczów. Wyrok w sprawie C-287/22 uściśli czy można zawiesić spłatę raty kredytu na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi. Chociaż konkretny przypadek dotyczy sporu z Getin Bankiem, decyzja TSUE może mieć znaczenie dla wszystkich prowadzonych postępowań tego rodzaju.

Według mec. Bochenka, możliwość wstrzymania spłaty rat może stanowić silny bodziec dla kredytobiorców, których obciążają rosnące miesięczne raty z powodu wzrostu kursu franka i stóp procentowych w Szwajcarii. Kolejną grupę mogą stanowić kredytobiorcy, którzy już spłacili kredyt, zwłaszcza że tych kredytobiorców nie obejmują propozycje ugodowe.

Trudno uznać ugody oferowane przez banki za atrakcyjne, w szczególności w porównaniu ze skutkami stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, ale ich warunki ulegają poprawie. Są one jednak oferowane wyłącznie czynnym kredytobiorcom. Kredytobiorcy, którzy spłacili swoje kredyty, zostali pominięci przez banki w propozycjach ugodowych, więc nie mają alternatywy dla drogi sądowej.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Więcej informacji na Business Insider.