Jedną z kluczowych kwestii w zakresie orzecznictwa w sprawach frankowych jest ustalenie momentu od którego należy liczyć bieg przedawnienia roszczeń. Jak należy interpretować orzeczenie TSUE, odnoszące się do tego zagadnienia?

TSUE – Przedawnienie roszczeń

Zanim kwestia przedawnienia roszczeń została poruszona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego czas ten wynosił dla konsumenta (kredytobiorcy) 10 lat. Do zagadnienia odniósł się w czerwcu 2021r. Trybunał Sprawiedliwości wskazując, że kluczowym momentem w przypadku kredytobiorcy jest czas, w którym dowiedział się o niedozwolonych zapisach umownych a w przypadku banku, moment w którym skutecznie treść tych zapisów została przez kredytobiorcę zakwestionowana.

Kredytobiorcy zatem mogą dochodzić roszczeń, które zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE nie zostały przedawnione.

Oczekujemy także na ujednolicenie orzecznictwa odnoszące się do kwestii bezumownego korzystania z kapitału. Być może w nadchodzących miesiącach Trybunał wyda orzeczenie, które wskaże właściwy, jednolity kierunek w zakresie rozliczenia się stron w przypadku uznania przez sąd umowy za nieważną.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego nagrania: