Sankcja kredytu darmowego to temat, który coraz częściej pojawia się w kontekście kredytów konsumenckich. Jednak jest to pojęcie na tyle nowe, że wciąż budzi wiele wątpliwości w kredytobiorcach, co generuje kolejne pytania. Czym jest sankcja kredytu darmowego? Jakich umów kredytowych dotyczy? Co warto wiedzieć o tym mechanizmie umożliwiającym spłatę kredytu bez odsetek, prowizji i innych opłat?

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to mechanizm, którego celem jest ukaranie banku za naruszenie zapisów znajdujących się w Ustawie o kredycie konsumenckim. W sytuacji, gdy umowa kredytowa zawiera błędy, np. brak jasnego określenia w treści umowy kredytowej takich elementów jak rodzaj udzielonego kredytu, jego całkowita kwota, czas obowiązywania umowy, termin i sposób wypłaty kredytu, stopa oprocentowania oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania, zasady i termin spłaty kredytobiorca może powołać się na sankcję kredytu darmowego.

Dzięki temu może kontynuować spłatę kredytu już bez odsetek, prowizji i dodatkowych opłat, tym samym raty jego kredytu znacząco zmaleją. Natomiast w przypadku spłaconych kredytów to bank będzie zobowiązany do oddania kredytobiorcy należnych mu świadczeń.

Kredyt hipoteczny a sankcja kredytu darmowego

Co do zasady sankcja kredytu darmowego nie dotyczy kredytów hipotecznych, są one regulowane przez odrębne przepisy. Tym samym przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na wyłącznie remont domu albo lokalu mieszkalnego.

Istotnym aspektem jest również aspekt wynajmu nieruchomości. Jeżeli celem kredytobiorcy był zakup nieruchomości i jej wynajmu oraz chęć uzyskiwania z tego tytułu dochodu, ponad to  konsument nie zamieszkał w nieruchomości po jej remoncie i przeznaczył ją na wynajem skorzystanie z sankcji kredytu darmowego może okazać się niemożliwe.

Natomiast jeśli kredytobiorca mieszkał w wyremontowanej nieruchomości, a dopiero po pewnym czasie zdecydował się ją wynająć nie zamyka to drogi do możliwości odzyskania od banku środków należnych kredytobiorcy,

kredyt na samochód a sankcja kredytu darmowego

Czy kredyt na samochód kwalifikuje się do SKD?

Jeżeli kredytobiorca kupił samochód i wykorzystuje go do celów prywatnych oraz kredyt spełnia pozostałe warunki, tzn. nie przekracza wartości 255 550 zł, został zaciągnięty po 18 grudnia 2011 roku, a od jego całkowitej spłaty nie minął więcej niż rok, a umowa kredytowa jest niezgodna z Ustawą o kredycie konsumenckim można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Wykluczone będą tylko te zobowiązania, które dotyczą zakupu samochodu na cele związane z prowadzoną działalnością.

W jakiej sytuacji, nie można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Przede wszystkim, aby możliwe było skorzystanie z sankcji kredytu darmowego konieczne jest spełnienie kilku warunków dotyczących wysokości zobowiązania czy czasu, w jakim zostało zaciągnięte. Ponad to SKD dotyczy tylko kredytów konsumenckich. Jakich kredytów nie obejmuje sankcja kredytu darmowego?

  •  Kredyty/pożyczki hipoteczne.
  • Kredyty samochodowe na pojazd służbowy związany bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Kredyty/pożyczki konsolidacyjne które spłaciły poprzednie zobowiązania związane
  • z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Kredyty/pożyczki gotówkowe przekazane na: spłatę zobowiązań dot. działalności gospodarczej, zakup rzeczowych składników firmy, usług, środków trwałych do firmy.
  • Kredyty/pożyczki gotówkowe przeznaczone na zakup przez kredytobiorcę który jest rolnikiem (prowadzi działalność rolniczą), ciągnika czy też innych maszyn rolniczych, gruntów rolnych, nawozów, zwierząt etc.
  • Kredyty/pożyczki wypowiedziane np. z uwagi na zaległości w spłacie, nie wykonanie przez kredytobiorcę warunków umownych.

Czy korzystając z SKD możliwe są problemy z zaciągnięciem kredytu w przyszłości?

Sankcja kredytu darmowego jest prawem przyznanym przez ustawę, konsument nie powinien zatem obawiać się konsekwencji wynikających z zastosowania sankcji. Nie można jednak wykluczyć, że ten konkretny kredytodawca, z którym konsument wygrał przy próbie uzyskania kolejnego kredytu przez kredytobiorcę wyda odmowę, ze względu na negatywną ocenę wiarygodności Klienta.

Należy pamiętać, że każda ze wskazanych okoliczności wiąże się z wieloma szczegółowymi kwestiami. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości umowy kredytowej, jest przeprowadzenie dokładnej analizy prawnej, która pozwoli ocenić, czy istnieją realne szanse na skuteczne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Sprawdź, czy Twój kredyt może być darmowy – skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy.