Dla frankowiczów, którzy uzyskali korzystny wyrok CHF w sądzie I instancji, wygrana jest ważnym krokiem, ale często też nie końcem drogi. Kolejnym etapem może być postępowanie apelacyjne, które wiąże się z nowymi wyzwaniami i formalnościami. Warto zrozumieć, co oznacza wygrana, bądź niekorzystny wyrok dla frankowicza w I instancji oraz jakie są dalsze kroki, aby skutecznie zakończyć sprawę kredytu we frankach.

Co jeśli wyrok I instancji był niekorzystny dla frankowicza?

Niekorzystny wyrok CHF w I instancji nie oznacza końca walki dla frankowicza. W przypadku przegranej kredytobiorca ma prawo złożyć apelację w ciągu 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Przy czym wniosek do Sądu I instancji o uzasadnienie wyroku należy złożyć w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia. Wiąże się to jednak z dodatkowym wydatkiem, ponieważ koszt sporządzenia uzasadnienia wynosi 100 złotych

Po uzyskaniu rzeczonego uzasadnienia kredytobiorca musi zdecydować, czy chce składać apelację. Może to zrobić za pośrednictwem Sądu I instancji, który wydał wyrok CHF, co również wiąże się z obowiązkową opłatą. Dla konsumenta maksymalna opłata za złożenie apelacji wynosi 1 000 zł.

Niekorzystny wyrok CHF w I instancji nie oznacza końca walki dla frankowicza. W przypadku przegranej kredytobiorca ma prawo złożyć apelację.

Jakie wymagania musi spełniać apelacja?

Apelacja składana przez kredytobiorcę zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego powinna zawierać:

  1. oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
  2. zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  3. uzasadnienie zarzutów;
  4. powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;
  5. wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty ustalone przez sąd I instancji niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd I instancji.

Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Ile czasu ma bank, aby złożyć apelację?

Po uzyskaniu wyroku w I instancji bank również ma prawo do złożenia apelacji. Zanim to jednak nastąpi, musi wystąpić do Sądu o uzasadnienie wyroku, na co ma 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Sporządzenie uzasadnienia przez Sąd kosztuje instytucję finansową 100 złotych, nie inaczej niż w przypadku kredytobiorcy.

Po otrzymaniu uzasadnienia strona niezadowolona z wyroku, w tym przypadku bank, ma 14 dni na złożenie apelacji. Apelację wnosi się za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżony wyrok CHF. W przypadku instytucji finansowej apelacja również podlega opłacie, jest to 5% wartości przedmiotu zaskarżenia.

Apelację wnosi się za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżony wyrok CHF. W przypadku instytucji finansowej apelacja również podlega opłacie, jest to 5% wartości przedmiotu zaskarżenia.

Jak przebiega postępowanie sądowe w II instancji?

Postępowanie apelacyjne rozpoczyna się od weryfikacji wymogów formalnych oraz opłat związanych z odwołaniem się od wyroku. Następnie apelacja jest doręczana drugiej stronie, która ma 14 dni na przedstawienie swoich kontrargumentów.

W postępowaniu apelacyjnym nie chodzi o powtórzenie całego procesu z I instancji, lecz o sprawdzenie, czy sąd I instancji nie popełnił błędów proceduralnych lub prawnych. Sądy apelacyjne rzadko przeprowadzają nowe dowody, ograniczając się do analizy materiałów zgromadzonych wcześniej. Rozprawa apelacyjna odbywa się tylko wtedy, gdy jest to konieczne lub gdy jedna ze stron złoży odpowiedni wniosek. Czas oczekiwania na wyrok apelacyjny zależy od wielu czynników, w tym od liczby spraw rozpatrywanych przez dany sąd oraz od skomplikowania samej sprawy.

Prawomocny wyrok frankowy a wykreślenie hipoteki

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową we frankach, kredytobiorca musi zająć się kilkoma formalnościami, w tym wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej. Procedura ta nie odbywa się automatycznie i wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sądu wieczystoksięgowego.

Aby wykreślić hipotekę, konieczne jest uzyskanie tzw. listu mazalnego od banku, który potwierdza zgodę na usunięcie hipoteki. W niektórych przypadkach bank może odmówić wydania listu mazalnego, planując skierowanie sprawy do Sądu Najwyższego. W takiej sytuacji kredytobiorca musi uzyskać zaświadczenie z sądu o prawomocnym charakterze wyroku. Na szczęście, większość sądów uznaje kopię wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności za wystarczającą podstawę do wykreślenia hipoteki.

Dodatkowo bank zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w celu usunięcia danych kredytobiorcy z rejestru.

Po uzyskaniu rzeczonego uzasadnienia kredytobiorca musi zdecydować, czy chce składać apelację. Może to zrobić za pośrednictwem Sądu I instancji, który wydał wyrok CHF, co również wiąże się z obowiązkową opłatą.

Rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie frankowej

Wygrana sprawa frankowa wiąże się z unieważnieniem umowy kredytowej, co oznacza, że kredytobiorca jest wolny od dalszych zobowiązań wobec banku. Strony muszą jednak zwrócić sobie wzajemne świadczenia – bank zwraca kredytobiorcy wszystkie wpłacone raty, a kredytobiorca oddaje otrzymany kapitał kredytu.

Wyrok CHF Wrocław podsumowanie

Uzyskanie wyroku unieważniającego umowę kredytową we frankach w I instancji to duży sukces dla kredytobiorcy. Konieczne jest jednak dokładne zrozumienie procedur związanych z apelacją oraz przygotowanie się na dalsze kroki prawne. Warto pamiętać, że nawet po uzyskaniu korzystnego prawomocnego wyroku kredytobiorca musi dopełnić formalności związanych z wykreśleniem hipoteki i rozliczeniem z bankiem. Skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, takiej jak Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy, może znacząco ułatwić cały proces.

Masz kredyt frankowy i zastanawiasz się czy unieważnienie umowy kredytowej dotyczy Twojego przypadku? Nie czekaj – skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy umowy i sprawdź, czy możemy Ci pomóc.