Dzisiaj TSUE wydał kolejny wyrok w sprawie Frankowiczów. Sprawa C-28/22 dotyczy m.in. przedawnienia roszczeń, terminu naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zasadności podnoszenia przez banki zarzutu zatrzymania.

Ważne wyroki TSUE dla Frankowiczów

W pierwszej połowie grudnia zapadły już trzy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście spraw kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty franka szwajcarskiego:

 

  • 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-140/22 w którym orzekł, że po stronie konsumenta nie leży obowiązek składania przed sądem oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej. Sąd może dokonać oceny abuzywności zapisów umownych z urzędu. Decyzja TSUE może korzystnie wpłynąć na tempo rozpoznawania spraw frankowych. Ponadto Trybunał kolejny raz potwierdził, że bankom nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia wykraczające ponad kwotę udostępnionego konsumentowi kapitału.
  • 11 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotne postanowienie w sprawie C-756/22, w którym jednoznacznie wskazał, że bankom nie należy się waloryzacja kapitału. Kredytobiorcy nie muszą się obawiać ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów w związku z kredytem frankowym. Banki mogą jedynie żądać zwrotu kwoty udostępnionego kapitału.
  • 14 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygn. C-28/22 odniósł się m.in. to przedawnienia roszczeń banku, terminu naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zasadności podnoszenia przez banki zarzutu zatrzymania.
Najnowszy wyrok TSUE

Co orzekł TSUE w wyroku z 14 grudnia w sprawie C-28/22?

W dzisiejszym wyroku Trybunał wyraził  swoje stanowisko w zakresie m.in. terminu przedawnienia roszczeń banku i prawa zatrzymania. Sprawa C-28/22 dotyczy Getin Banku, jednak podobnie jak w przypadku wyroku C-140/22 przeciwko mBank, jego konsekwencje odczują wszyscy Frankowicze oraz cały sektor bankowy.  Pytania prejudycjalne do Trybunału skierował Sąd Okręgowy w Warszawie.

Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem TSUE:

  • przedawnienie roszczeń banku nie może być liczone od trwałej bezskutecznosci umowy kredytowej. Tym samym Trybunał potwierdził, że początek biegu terminu przedawnienia banku nie może rozpocząć się później niż bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta.
  • powołanie się przez bank na zarzut zatrzymania nie może pozbawiać konsumenta ustawowych odsetek za opóźnienie. W ocenie Trybunału sądy nie powinny uwzględniać zarzutu zatrzymania.

Dzisiejszy wyrok to podtrzymanie wcześniejszej prokonsumenckiej wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wadliwych umów kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego.