Podsumowujemy wyroki otrzymane przez naszą kancelarię na rzecz Frankowiczów w dniu 26. października 2021r.

Bank Millennium S.A. I C 193/21

Sąd Okręgowy w Częstochowie zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 182.433,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie; ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna i nie może dalej obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych.

PKO BP S.A. I C 1280/20

Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie 403.268,60  zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 marca 2020 r. oraz kwotę 10.868 zł tytułem kosztów postępowania. Sąd uznał że umowa kredytu jest nieważna.  Sprawa dotyczy kredytu spłaconego.

Pomoc-frankowiczom

BNP Paribas S.A. I C 494/21

Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, w którym sąd ustalił że umowa kredytu jest nieważna, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9.174,10 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26.10.2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 11.834 zł tytułem kosztów procesu. 

mBank S.A. I C 358/21

Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił, że umowa o kredyt zawarta pomiędzy pozwanym a powodem jest nieważna; w pozostałym zakresie powództwo oddalił i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Bank BPH S.A. I C 298/21

Sąd Okręgowy w Częstochowie zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 110 827,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 22 maja 2021 r., ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Santander Bank Polska S.A I C 495/20

Sąd Okręgowy w Częstochowie ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami nie istnieje; zasądził na rzecz powodów łączną kwotę 113.473,05 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 25 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 7.889,76 zł. Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.

Getin Noble Bank S.A. I C 711/20

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 95.289,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22.05.2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 139.882,79 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22.05.2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawa dotyczy kredytu spłaconego.

PKO BP S.A. I C 1068/21

Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 168 093,70 zł i 24 914,30 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 11 834,00 zł tytułem kosztów zastępstwa.

mBank S.A. I C 357/21

Sąd Okręgowy w Legnicy zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 74 493,64 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty; ustalił nieistnienie stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu, oddalił dalej idące powództwo ewentualne w zakresie odsetek; zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Getin Noble Bank S.A. I C 47/20

Sąd Okręgowy w Częstochowie ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu; zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 81.716,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 8.972,81 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyroki nie są prawomocne.