Publikację Uchwały III CZP 11/21 zapowiedziano na 2. września 2021r. Termin był już kilkukrotnie odraczany. Czy tym razem Sąd Najwyższy podejmie Uchwałę w sprawie Frankowiczów?

Uchwała III CZP 11/21

Na publikację uchwały oczekujemy od czasu gdy Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących kredytów powiązanych z kursem waluty obcej przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wniosek w tej sprawie został skierowany do Sądu Najwyższego w styczniu 2021r. a wyznaczane terminy publikacji uchwały były kilkukrotnie przekładane. Ostatecznie, orzeczenie powinno być wydane w dniu jutrzejszym.

Mimo niewydania uchwały w zapowiedzianym terminie, ilość spraw frankowych znajdujących się na wokandach jest rekordowa, z ostatnich statystyk wynika, że jest ich 58,5 tys. Kancelarie prawne odnotowują wygrane Frankowiczów na utrzymującym się poziomie sięgającym ponad 90%! Nawet bankowcy wprost przyznają, że przegrywają z kredytobiorcami. Szczegółowe dane prezentowaliśmy w artykule Frankowicze niezmiennie wygrywają w sądach.

Większość kwestii prawnych, z którymi zwróciła się Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zostało rozstrzygniętych na przestrzeni ostatnich miesięcy przez TSUE i SN. Wydane orzeczenia jednoznacznie przemawiają na korzyść Frankowiczów.

Zagadnieniem do tej pory problematycznym pozostaje „bezumowne korzystanie z kapitału„. Sąd powinien odnieść się do tej kwestii i wskazać, czy stronom sporu przysługuje prawo żądania opłat za udostępniony kapitał.

Pomoc-frankowiczom

Czy Sąd ogłosi Uchwałę?

Brak wydania przez Sąd Najwyższy w dniu jutrzejszym uchwały jest jednym z możliwych scenariuszy. Natomiast nawet taka opcja nie powinna przeszkodzić Frankowiczom i Ich pełnomocnikom w dochodzeniu roszczeń od banków.

Mimo oczekiwania od stycznia na Uchwałę III CZP 11/21, sądy nie zawieszały postępowań w sprawach frankowych. Wręcz przeciwnie, skala wydanych wyroków okazała się rekordowa.

Komentarza w sprawie udzielił Radca prawny Wojciech Bochenek:

Nie powinno to wpłynąć na tryb postępowań już toczących się przed sądami powszechnymi. Brak jest bowiem podstaw do zawieszania postępowań z uwagi na oczekiwanie na niniejszą uchwałę. Ponieważ zagadnienia będące przedmiotem rozważań Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dotyczą w głównej mierze skutków uznania całości lub części zapisów umowy kredytowej za nieważne, a nie stwierdzenia, czy niniejsze umowy w ogóle zawierają wady prawne. Aktualne orzecznictwo jasno potwierdza, że umowy kredytów frankowych zawierają niedozwolone postanowienia umowne.

Artykuł dostępny jest na stronie Wyborcza.pl oraz w dzisiejszym tradycyjnym wydaniu Gazety Wyborczej.