Frankowicze – podsumowanie ostatnich wydarzeń

25 czerwca 2021

Frankowicze – podsumowanie ostatnich wydarzeń

Temat umów kredytów indeksowanych do waluty obcej w dalszym ciągu jest na topie. W ostatnim czasie swoje stanowisko w tej kwestii wyraziło wiele instytucji, m.in. Trybunał Sprawiedliwości, Rzecznik Finansowy czy Sąd Najwyższy.

Pomoc-frankowiczom

Stanowisko TSUE

Dnia 29 kwietnia TSUE orzekł, że decydujący głos w zakresie rozstrzygania sporów między bankami a kredytobiorcami mają sądy krajowe, które powinny orzekać zgodnie z prawem krajowym. Zdaniem TSUE w pierwszej kolejności sąd powinien rozważyć możliwość utrzymania umowy w mocy prawnej. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie widzi, stwierdzenie nieważności oraz jej skutki powinny być dokładnie wyjaśnione kredytobiorcom.

Problem Frankowiczów ma znacznie szerszy zasięg. W ostatnim czasie TSUE wypowiedział się także w sprawach skierowanych do rozpatrzenia przez sądy paryskie. Orzeczenie jest wiążące także dla innych sądów krajowych i spójne z dotychczasową prokonsumencką linią orzeczniczą.

Jak wskazuje rzecznik finansowy Mariusz Golecki, również zapadła w Sądzie Najwyższym Uchwała ma wydźwięk pozytywny dla kredytobiorców którzy już skierowali swoją sprawę do sądu. RF podkreślił słuszność teorii dwóch kondykcji, która jest w szczególności korzystna właśnie dla kredytobiorców.

Rekordowa ilość wyroków

W ocenie radcy prawnego Wojciecha Bochenka sądy podjęły właściwą decyzję rozpatrując sprawy frankowe mimo braku uchwały III CZP 11/21 Sądu Najwyższego, na którą w dalszym ciągu oczekujemy. Co więcej, sądy skoncentrowały się na teorii dwóch kondykcji, co jest już teraz zauważalne. Ponadto, w maju zapadła rekordowa ilość wyroków w sprawach frankowych.

Kluczowe nadal pozostaje uściślenie przez TSUE kwestii żądania przez banki wynagrodzenia za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału. W tej sprawie Rzecznik Finansowy 10 czerwca skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu na portalu rp.pl podsumowującym najważniejsze wydarzenia z ostatnich miesięcy dotyczące Frankowiczów.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej