W ostatnich miesiącach kancelarie obsługujące frankowiczów zanotowały znaczący przyrost spraw frankowych. Zapewne, w najbliższym czasie nadal będzie ich przybywać. W ubiegłym roku zapadło prawie 1000 wyroków w sprawach frankowych, z których aż 92 proc. było korzystnych dla frankowiczów. Jak wygląda szczegółowe podsumowanie 2020r. w sprawach frankowych?

kancelaria pomoc frankowiczom

Statystyki w sprawach frankowych

Analizując najświeższe dane z końca roku 2020r., łączna liczba czynnych hipotek frankowych wynosiła 438 tys. Sumaryczna wartość przedmiotu sporu toczących się procesów sądowych w sprawach frankowych to kwota 5 mld zł. Co ciekawe, aktualnie na drogę sądową zdecydowało się zaledwie 8 proc. kredytobiorców. Natomiast suma wszystkich hipotek frankowych opiewa na kwotę prawie 100 mld zł!

W grudniu zapadła rekordowa ilość – 148 wyroków sądowych w sprawach frankowych , czyli niespełna 20 więcej niż w listopadzie, z czego 132 przypadły za I instancję a 15 na II instancję. Korzystnych dla frankowiczów było 90 proc.

Istotne kwestie do rozstrzygnięcia

72 proc. korzystnych wyroków zapadłych w 2020r. dotyczyło stwierdzenia nieważności umowy.

Rok 2020 to dominacja wyroków stwierdzających nieważność umowy, w tym zagadnieniu sądy obrały już niemal jednolity kierunek. Jednak do rozstrzygnięcia wciąż pozostaje ustalenie sposobu rozliczenia się stron, czyli zdecydowania, czy zastosowanie znajdzie tzw. teoria salda czy teoria dwóch kondykcji – mówi Wojciech Bochenek, radca prawny z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

W mojej ocenie zdecydowanie należy opowiedzieć się za drugą koncepcją, jako znajdującą podstawy w kodeksie cywilnym. Z pewnością z tym zagadnieniem będzie miał okazję zmierzyć się Sąd Najwyższy, być może już w tym roku – ocenia.

Pod znakiem zapytania stoi również kwestia korzystania z kapitału. Obecnie, spraw w których bank pozywa klienta nie ma zbyt wielu, jednak może ich przybywać z uwagi na rosnącą liczbę wyroków stwierdzających nieważność umowy. Analizując stanowisko Rzecznika Finansowego czy UOKiK w tym zakresie, które jednoznacznie wskazuje na brak podstaw prawnych do żądania opłat przez banki, kwestia ta nie powinna jednak budzić niepokoju.

Jak będzie w tym roku?

Prognozy na rok bieżący zapowiadają się równie obiecująco. Prawdopodobnie zainteresowanie frankowiczów wzrośnie tym bardziej, jako że w roku bieżącym z pewnością przybędzie prawomocnych wyroków. Niewątpliwie, będzie to impulsem do działania dla niezdecydowanych frankowiczów, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji dotyczącej wytoczenia powództwa w swoich sprawach.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na Rzeczpospolita oraz Parkiet.com.