Ponad 200 korzystnych wyroków w sprawach frankowych!

23 września 2021

Ponad 200 korzystnych wyroków w sprawach frankowych!

Frankowicze wygrywają w sądach?

Brak wydania uchwały frankowej przez Sąd Najwyższy może wywrzeć mylne wyobrażenie, że sprawy frankowiczów stoją w miejscu i taki stan rzeczy będzie utrzymywał się przez najbliższe tygodnie. Nic bardziej mylnego! W ostatnich miesiącach sądy powszechne wykazują się ogromną aktywnością w procedowaniu spraw frankowych. Najlepszym tego dowodem są statystyki wyroków frankowych zapadłych w lipcu i sierpniu, gdzie odsetek wygranych przez frankowiczów spraw sięgał ponad 90%.

Czy warto zatem czekać z podjęciem działań w swojej sprawie?

Wygrywamy 95% spraw frankowych!

Ostatnie tygodnie dla naszej kancelarii były bardzo intensywne i wymagające, w szczególności jeżeli chodzi o etap procesowy. Godziny spędzone na planowaniu strategii procesowej, odpowiedniej argumentacji, niejednokrotnie dopasowanej do poszczególnych banków, a nawet konkretnych umów kredytowych, zaowocowało uzyskaniem dla naszych klientów 212 korzystnych wyroków w sprawach umów kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego!

Wśród tych 212 wyroków, znalazły się dwa korzystne prawomocne wyroki frankowe, które zakończyły się stwierdzaniem nieważności umowy kredytowej rozliczonej zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

W tym miejscu należą się ogromne gratulacje dla wszystkich kredytobiorców, którzy podjęli tą odważną decyzję i zrobili pierwszy krok w kierunku uwolnienia się od nieuczciwych umów!

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Klientom, za zaufanie jakim nas obdarzyli powierzając nam swoją sprawę!

Pomoc-frankowiczom

Nieważność umów frankowych dominuje!

Wpisując się w aktualną linię orzeczniczą, wśród naszych klientów dominują rozstrzygnięcia skutkujące nieważnością umowy kredytowej. Z 212 korzystnych wyroków w sprawach frankowych, aż 187 razy sądy uznały umowę za nieważną. W przypadku 169 rozstrzygnięć sądy wydawały wyroki w myśl teorii dwóch kondykcji. Tylko w 18 przypadkach, spotkaliśmy się z zastosowaniem teorii salda. W tych 18 przypadkach będziemy walczyć w II instancji o zmianę rozstrzygnięcia i zastosowania teorii dwóch kondykcji.

Odfrankowienie – odzyskanie nadpłaconych rat!

Nie odbiegając od statystyk rynkowych, również możemy wskazać, że w sądach zdecydowanie dominują rozstrzygnięcia stwierdzające nieważność umowy kredytowej. Jednakże, w naszych sprawach uzyskaliśmy 25 rozstrzygnięć skutkujących odfrankowieniem umowy kredytowej. Odfrankowinie umowy polega na usunięciu z treści umowy kredytowej nieuczciwych postanowień umownych określających klauzulę przeliczeniową według kursu CHF, przy jednoczesnym związaniu pozostałą treścią umowy i z oprocentowaniem opartym o parametr LIBOR.

Nie wszystkie sądy respektują orzecznictwo TSUE i SN

Niestety, w ostatnim czasie odnotowaliśmy również 12 niekorzystnych wyroków w sądach pierwszej instancji. Zdumiewający jest zakres przyjętej argumentacji przez sądy, który można porównać do argumentacji panującej w latach 2017-2018 r., kiedy nie było jeszcze orzeczenia TSUE w sprawie Państwa Dziubak i ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego. Taką tendencję zaobserwowaliśmy w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Natomiast otrzymane uzasadnienia we wskazanych rozstrzygnięciach są w naszej ocenie nieprzekonujące i wiedząc, że argumenty prawne są po naszej stronie, podejmujemy rękawicę przed sądem II instancji, gdzie będziemy walczyli o zmianę tych orzeczeń!

Czy warto zwlekać z decyzją o podjęciu walki z bankiem?

Odpowiadając na zadane pytanie, wskazać należy odpowiedz negatywną. Oczekiwanie na ugody może okazać się zgubne, gdyż część banków uzależniła ich wprowadzenie od stanowiska zawartego przez Sąd Najwyższy w uchwale, która została odroczona na dobre kilkanaście miesięcy. W dobie ostatnich zmian procedury cywilnej, mającej przyśpieszyć procedowanie spraw i jej częściowe zinformatyzowanie, prowadzenie spraw przybrało na tempie! Powyższe ma przełożenie na rosnącą falę korzystnych rozstrzygnięć, których jest więcej niż chociażby w zeszłym roku, uwzględniając analogiczny okres czasu. Odkładanie decyzji w czasie może zatem działać na niekorzyść Kredytobiorców, a ugodowe propozycje banków są niczym innym jak zmaterializowaną formą gry na czas.

Natomiast, jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany lub nie wiesz od czego zacząć przygotowania do walki z bankiem, zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której ukaże się cykl publikacji opisujących jak rozpocząć przygotowania do walki z bankiem oraz jak wygląda i przebiega proces sądowy!

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej