Frankowicze wygrywają w sądach?

Brak wydania uchwały frankowej przez Sąd Najwyższy może wywrzeć mylne wyobrażenie, że sprawy frankowiczów stoją w miejscu i taki stan rzeczy będzie utrzymywał się przez najbliższe tygodnie. Nic bardziej mylnego! W ostatnich miesiącach sądy powszechne wykazują się ogromną aktywnością w procedowaniu spraw frankowych. Najlepszym tego dowodem są statystyki wyroków frankowych zapadłych w lipcu i sierpniu, gdzie odsetek wygranych przez frankowiczów spraw sięgał ponad 90%.

Czy warto zatem czekać z podjęciem działań w swojej sprawie?

Wygrywamy 95% spraw frankowych!

Ostatnie tygodnie dla naszej kancelarii były bardzo intensywne i wymagające, w szczególności jeżeli chodzi o etap procesowy. Godziny spędzone na planowaniu strategii procesowej, odpowiedniej argumentacji, niejednokrotnie dopasowanej do poszczególnych banków, a nawet konkretnych umów kredytowych, zaowocowało uzyskaniem dla naszych klientów 212 korzystnych wyroków w sprawach umów kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego!

Wśród tych 212 wyroków, znalazły się dwa korzystne prawomocne wyroki frankowe, które zakończyły się stwierdzaniem nieważności umowy kredytowej rozliczonej zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

W tym miejscu należą się ogromne gratulacje dla wszystkich kredytobiorców, którzy podjęli tą odważną decyzję i zrobili pierwszy krok w kierunku uwolnienia się od nieuczciwych umów!

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Klientom, za zaufanie jakim nas obdarzyli powierzając nam swoją sprawę!

Pomoc-frankowiczom

Nieważność umów frankowych dominuje!

Wpisując się w aktualną linię orzeczniczą, wśród naszych klientów dominują rozstrzygnięcia skutkujące nieważnością umowy kredytowej. Z 212 korzystnych wyroków w sprawach frankowych, aż 187 razy sądy uznały umowę za nieważną. W przypadku 169 rozstrzygnięć sądy wydawały wyroki w myśl teorii dwóch kondykcji. Tylko w 18 przypadkach, spotkaliśmy się z zastosowaniem teorii salda. W tych 18 przypadkach będziemy walczyć w II instancji o zmianę rozstrzygnięcia i zastosowania teorii dwóch kondykcji.

Odfrankowienie – odzyskanie nadpłaconych rat!

Nie odbiegając od statystyk rynkowych, również możemy wskazać, że w sądach zdecydowanie dominują rozstrzygnięcia stwierdzające nieważność umowy kredytowej. Jednakże, w naszych sprawach uzyskaliśmy 25 rozstrzygnięć skutkujących odfrankowieniem umowy kredytowej. Odfrankowinie umowy polega na usunięciu z treści umowy kredytowej nieuczciwych postanowień umownych określających klauzulę przeliczeniową według kursu CHF, przy jednoczesnym związaniu pozostałą treścią umowy i z oprocentowaniem opartym o parametr LIBOR.

Nie wszystkie sądy respektują orzecznictwo TSUE i SN

Niestety, w ostatnim czasie odnotowaliśmy również 12 niekorzystnych wyroków w sądach pierwszej instancji. Zdumiewający jest zakres przyjętej argumentacji przez sądy, który można porównać do argumentacji panującej w latach 2017-2018 r., kiedy nie było jeszcze orzeczenia TSUE w sprawie Państwa Dziubak i ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego. Taką tendencję zaobserwowaliśmy w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Natomiast otrzymane uzasadnienia we wskazanych rozstrzygnięciach są w naszej ocenie nieprzekonujące i wiedząc, że argumenty prawne są po naszej stronie, podejmujemy rękawicę przed sądem II instancji, gdzie będziemy walczyli o zmianę tych orzeczeń!

Czy warto zwlekać z decyzją o podjęciu walki z bankiem?

Odpowiadając na zadane pytanie, wskazać należy odpowiedz negatywną. Oczekiwanie na ugody może okazać się zgubne, gdyż część banków uzależniła ich wprowadzenie od stanowiska zawartego przez Sąd Najwyższy w uchwale, która została odroczona na dobre kilkanaście miesięcy. W dobie ostatnich zmian procedury cywilnej, mającej przyśpieszyć procedowanie spraw i jej częściowe zinformatyzowanie, prowadzenie spraw przybrało na tempie! Powyższe ma przełożenie na rosnącą falę korzystnych rozstrzygnięć, których jest więcej niż chociażby w zeszłym roku, uwzględniając analogiczny okres czasu. Odkładanie decyzji w czasie może zatem działać na niekorzyść Kredytobiorców, a ugodowe propozycje banków są niczym innym jak zmaterializowaną formą gry na czas.

Natomiast, jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany lub nie wiesz od czego zacząć przygotowania do walki z bankiem, zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której ukaże się cykl publikacji opisujących jak rozpocząć przygotowania do walki z bankiem oraz jak wygląda i przebiega proces sądowy!