Prokuratura Krajowa zwróciła się do prokuratur regionalnych z prośbą o wsparcie kredytobiorców frankowych w sprawach sądowych dotyczących opłat za bezumowne korzystanie z kapitału.

Banki pozywają Frankowiczów?

W ostatnim czasie banki nie tylko wysyłają kredytobiorcom wezwania do zapłaty, ale coraz częściej zaczynają także składać przeciwko frankowiczom pozwy. Domagają się opłaty za korzystanie z kapitału, której wysokość może sięgać nawet 60-70 proc. wartości wypłaconego kredytu. W ten sposób zabezpieczają swoje roszczenia ale jednocześnie zniechęcają innych frankowiczów przed skierowaniem sprawy do sądu.

Zdaniem KNF i NBP roszczenia banków są zasadne. Innego zdania jest Rzecznik Finansowy, UOKiK i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który twierdzi, że czerpanie korzyści z nieważnej umowy stoi w sprzeczności z przepisami regulującymi świadczenia nienależne. Powołuje się także na Dyrektywę 93/13, która zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia konsumentom ochrony, zwłaszcza w przypadku stosowania przez strony niedozwolonych zapisów umownych. Zdaniem Prokuratury Krajowej przyznanie bankom wynagrodzenia w tej sytuacji „zniweczyłoby cel dyrektywy”.

Pomoc-frankowiczom

Frankowicze silniejszą stroną sporu

Zagadnienie dotyczące ewentualnego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału ma zostać rozstrzygnięte przez TSUE. Do tej pory nie dotarła do mediów informacja o korzystnym dla banku rozstrzygnięciu w tego typu sprawie. Natomiast docierały informacje o rozstrzygnięciu spraw na korzyść Frankowiczów (o jednej z takich spraw pisaliśmy tutaj).

Banki nie komentują sprawy. Do stanowiska Prokuratury Krajowej na łamach Rzeczpospolitej odniósł się Radca prawny Wojciech Bochenek:

Decyzję Prokuratury Krajowej należy oceniać pozytywnie. To jasny i ważny sygnał dla sektora bankowego, że nie ma zgody na dochodzenie roszczeń, które nie znajdują podstaw prawnych w polskim porządku prawnym. Dla kredytobiorców to dodatkowe wsparcie nie tylko merytoryczne, ale też mentalne, w postaci zaangażowania organów państwa w tak istotne zagadnienie.

Więcej informacji na portalu Rp.pl oraz Parkiet.com.