Prokuratura Krajowa wspiera Frankowiczów

17 listopada 2021

Prokuratura Krajowa wspiera Frankowiczów

Prokuratura Krajowa zwróciła się do prokuratur regionalnych z prośbą o wsparcie kredytobiorców frankowych w sprawach sądowych dotyczących opłat za bezumowne korzystanie z kapitału.

Banki pozywają Frankowiczów?

W ostatnim czasie banki nie tylko wysyłają kredytobiorcom wezwania do zapłaty, ale coraz częściej zaczynają także składać przeciwko frankowiczom pozwy. Domagają się opłaty za korzystanie z kapitału, której wysokość może sięgać nawet 60-70 proc. wartości wypłaconego kredytu. W ten sposób zabezpieczają swoje roszczenia ale jednocześnie zniechęcają innych frankowiczów przed skierowaniem sprawy do sądu.

Zdaniem KNF i NBP roszczenia banków są zasadne. Innego zdania jest Rzecznik Finansowy, UOKiK i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który twierdzi, że czerpanie korzyści z nieważnej umowy stoi w sprzeczności z przepisami regulującymi świadczenia nienależne. Powołuje się także na Dyrektywę 93/13, która zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia konsumentom ochrony, zwłaszcza w przypadku stosowania przez strony niedozwolonych zapisów umownych. Zdaniem Prokuratury Krajowej przyznanie bankom wynagrodzenia w tej sytuacji „zniweczyłoby cel dyrektywy”.

Pomoc-frankowiczom

Frankowicze silniejszą stroną sporu

Zagadnienie dotyczące ewentualnego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału ma zostać rozstrzygnięte przez TSUE. Do tej pory nie dotarła do mediów informacja o korzystnym dla banku rozstrzygnięciu w tego typu sprawie. Natomiast docierały informacje o rozstrzygnięciu spraw na korzyść Frankowiczów (o jednej z takich spraw pisaliśmy tutaj).

Banki nie komentują sprawy. Do stanowiska Prokuratury Krajowej na łamach Rzeczpospolitej odniósł się Radca prawny Wojciech Bochenek:

Decyzję Prokuratury Krajowej należy oceniać pozytywnie. To jasny i ważny sygnał dla sektora bankowego, że nie ma zgody na dochodzenie roszczeń, które nie znajdują podstaw prawnych w polskim porządku prawnym. Dla kredytobiorców to dodatkowe wsparcie nie tylko merytoryczne, ale też mentalne, w postaci zaangażowania organów państwa w tak istotne zagadnienie.

Więcej informacji na portalu Rp.pl oraz Parkiet.com.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej